Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2021

Datum för 2021 publiceras inom kort.

Granskningsrapporter

Sören Norlander

Partitillhörighet
Vänsterpartiet
Epost
soren@npuab.se
Tele (bost)
023-329 83
 

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • AB Dalaflyget (revisor)
  [2010-01-01 - 2010-12-31]
 • AB Dalaflyget (revisor)
  [2011-01-01 - 2011-12-31]
 • AB Dalaflyget (revisor)
  [2012-01-01 - 2012-12-31]
 • AB Dalaflyget (revisor)
  [2014-01-01 - 2015-01-01]
 • AB Dalaflyget (lekmannarevisor - ersättare)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Dala Airport AB (revisor)
  [2010-01-01 - 2010-12-31]
 • Dala Airport AB (revisor)
  [2011-01-01 - 2011-12-31]
 • Dala Airport AB (revisor)
  [2012-01-01 - 2012-12-31]
 • Dala Airport AB (revisor)
  [2014-01-01 - 2015-01-01]
 • Dala Airport AB (lekmannarevisor - ersättare)
  [2015-02-25 - 2019-02-11]
 • Falu Elnät AB (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-01-01]
 • Falu Elnät AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Elnät AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2018-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Falu Industrihus (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-03-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-01-01]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Organisation AB (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-03-31]
 • Falu Stadshus AB (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-03-31]
 • Falun Digital Park AB (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-03-31]
 • Falun Future Tech (lekmannarevisor)
  [2007-04-01 - 2011-03-31]
 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2019-06-18 - 2020-12-31]
 • Kommunrevisionen (ledamot)
  [2007-01-01 - 2010-12-31]
 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2014-11-07 - 2018-11-12]
 • Kommunrevisionen (revisor)
  [2018-11-28 - 2019-06-17]
 • Västra Falun fastighets AB (lekmannarevisor)
  [2008-11-13 - 2010-12-31]
Sidan uppdaterad 2020-12-30