Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord med dator och händer som skriver.

Kommunrevisionen

Revisorerna kontrollerar hur kommunens verksamheter sköts och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga. Det betyder att de anlitar yrkesrevisorer från en revisionsbyrå.

Kommunrevisionen genomför även lekmannarevision av de kommunala bolagen. Den revisionen riktar in sig på nyttan i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolagslagen.

Kommunrevisionens möten 2020

 • 9-10 januari
 • 7 februari
 • 15 april
 • 12 maj
 • 10 juni
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 15 december

Granskningsrapporter


Lars Lundh

Partitillhörighet
Socialdemokraterna
Epost
lars.lundh@falun.se
 

Uppdrag

 • Kommunrevisionen (ordförande)
  [2018-11-28 - 2022-12-31]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (revisor)
  [2019-05-28 - 2022-12-31]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Falu Elnät AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Elnät AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2018-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2010-05-01 - 2011-01-01]
 • Falu Energi och Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Falu Organisation AB (lekmannarevisor)
  [2011-05-12 - 2014-12-31]
 • Falu Stadshus AB (lekmannarevisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Frauenzimmer AB (lekmannarevisor)
  [2015-02-12 - 2019-02-11]
 • Kommunrevisionen (1:e vice ordförande)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
 • Kommunrevisionen (ordförande)
  [2007-01-01 - 2010-11-04]
 • Kommunrevisionen (vice ordförande)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Kommunrevisionen (vice ordförande)
  [2014-11-07 - 2018-11-12]
 • Lennheden Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2011-03-10 - 2011-12-31]
 • Lennheden Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2012-01-01 - 2015-03-01]
 • Lennheden Vatten AB (lekmannarevisor)
  [2015-03-01 - 2019-03-01]
 • Revision (ledamot)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Revision (ordförande)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (revisor)
  [2019-01-01 - 2019-05-27]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (revisor)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (revisor)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Stiftelsen Falu koppargruva (revisor - ersättare)
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • Stiftelsen Falu koppargruva (revisor - ersättare)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • Stiftelsen Falu koppargruva (revisor - ersättare)
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
Sidan uppdaterad 2020-01-29