Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Höstbild över torg och rådhus

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar hela den kommunala tjänste­manna­förvaltningen. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksam­het. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi. Kommun­styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Möten

Se alla kommunstyrelsens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Se innehållsförteckningar, sammandrag och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden på sidan Kallelser och protokoll.

Mats Dahlberg

Mats Dahlberg

Partitillhörighet
Moderaterna
Epost
mats.dahlberg@falun.se
Mobil (arb)
070-746 58 29
 

Uppdrag

 • Kommunalråd
  [2019-06-18 - 2022-11-08]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2018-11-19 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsen (1:e vice ordförande)
  [2019-06-01 - 2022-11-08]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (1:e vice ordförande)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (1:e vice ordförande)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (ordförande)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (ledamot)
  [2019-06-01 - 2022-12-31]
 • Valberedningen (1:e vice ordförande)
  [2019-06-18 - 2020-11-08]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunalråd
  [2018-11-09 - 2019-05-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2014-10-15 - 2018-10-14]
 • Kommunstyrelsen (1:e vice ordförande)
  [2018-11-09 - 2019-05-31]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (1:e vice ordförande)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (1:e vice ordförande)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (ordförande)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • AB Dalaflyget (styrelsesuppleant)
  [2015-12-15 - 2018-12-31]
 • Barn- och Utbildningsnämnden (ersättare)
  [2015-02-12 - 2017-09-14]
 • Barn- och Utbildningsnämnden (ledamot)
  [2017-09-14 - 2018-12-31]
 • Dala Sports Academy (partirepresentant)
  [2019-01-01 - 2019-01-01]
 • Falu Energi och Vatten AB (ersättare)
  [2013-09-26 - 2014-12-31]
 • Falu Energi och Vatten AB (suppleant)
  [2015-05-07 - 2018-12-31]
 • Falu P AB (ombud-ersättare)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • Falu P AB (ersättare)
  [2015-12-31 - 2016-12-31]
 • Falu P AB (ersättare)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (ledamot)
  [2019-01-01 - 2019-05-31]
 • Lugnet i Falun AB (vice ordförande)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Valberedningen (1:e vice ordförande)
  [2018-11-09 - 2019-06-17]
Sidan uppdaterad 2020-01-02