Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Höstbild över torg och rådhus

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar hela den kommunala tjänste­manna­förvaltningen. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksam­het. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi. Kommun­styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Möten

Se alla kommunstyrelsens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Se innehållsförteckningar, sammandrag och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden på sidan Kallelser och protokoll.

Susanne Norberg

Susanne Norberg

Partitillhörighet
Socialdemokraterna
Epost
susanne.norberg@falun.se
Tele (arb)
023-822 06
 

Uppdrag

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2018-11-20 - 2022-12-30]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [2019-06-01 - 2022-11-08]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (ledamot)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (ledamot)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (2:e vice ordförande)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Carlborgsons stiftelse (ersättare)
  [2019-01-01 - 2022-12-31]
 • FINSAM-Falun (suppleant)
  [2019-01-01 - 2022-12-31]
 • Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB (suppleant)
  [2019-01-01 - 2022-12-31]
 • Kommunledning
  [ - ]
 • Lön-och pensionsnämnd (ersättare)
  [2019-06-01 - 2022-12-31]
 • Oppositionsråd
  [2019-06-01 - 2022-11-08]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (ledamot)
  [2019-05-28 - 2022-12-31]
 • Styrgrupp för handelns utveckling i Falu kommun (ledamot)
  [2018-12-20 - 2022-12-31]
 • Valberedningen (ledamot)
  [2019-06-18 - 2020-11-08]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunalråd
  [2010-11-05 - 2014-11-06]
 • Kommunalråd
  [2014-11-07 - 2018-11-07]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2006-11-01 - 2010-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2010-11-04 - 2014-10-14]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2014-10-15 - 2018-10-14]
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
  [2009-10-08 - 2010-11-04]
 • Kommunstyrelsen (1:e vice ordförande)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Kommunstyrelsen (ordförande)
  [2014-11-07 - 2018-11-07]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [2018-11-09 - 2019-05-31]
 • Kommunstyrelsens allmänna utskott (ordförande)
  [2010-11-16 - 2014-11-06]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (ordförande)
  [2014-11-18 - 2018-11-12]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (ledamot)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (ordförande)
  [2014-11-18 - 2018-11-12]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (ledamot)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (2:e vice ordförande)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • AB Dalaflyget (ledamot)
  [2012-05-22 - 2012-12-31]
 • AB Dalaflyget (styrelseledamot)
  [2014-01-01 - 2015-01-01]
 • AB Dalaflyget (styrelseledamot)
  [2015-12-15 - 2016-12-31]
 • AB Dalaflyget (styrelseledamot)
  [2015-12-15 - 2018-12-31]
 • Barn- och utbildningsutskott (ledamot)
  [2013-05-01 - 2014-03-04]
 • Brottsförebyggande råd (ordförande)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Dalarna Holding AB (ledamot)
  [2016-12-08 - 2018-12-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (ordförande)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Falu Stadshus AB (ordförande)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Falun Borlänge Regionen AB (ledamot)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Faluns lokala brottsförebyggande råd (ordförande)
  [2010-11-30 - 2014-12-02]
 • Folkhälsoinstitutet aktionsgrupp (kommunrepresentant)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Folkhälsorådet (ordförande)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Folkhälsorådet (ledamot)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB (ordförande)
  [2015-03-12 - 2015-12-31]
 • Internationellt råd (ordförande)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Kommunala Handikapprådet (ordförande)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Kommunala Handikapprådet (ordförande)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Kommuninvest ekonomisk förening (ombud)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • Kommuninvest ekonomisk förening (ombud)
  [2015-12-01 - 2018-12-31]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (ordförande)
  [2010-11-16 - 2014-11-06]
 • Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (ordförande)
  [2014-11-18 - 2018-12-31]
 • Krisledningsnämnd (ordförande)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Lön-och pensionsnämnd (ordförande)
  [2016-02-11 - 2018-12-31]
 • Lön-och pensionsnämnd (ersättare)
  [2019-01-01 - 2019-05-31]
 • Miljörådet (vice ordförande)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Omvårdnadsnämnden (ledamot)
  [2007-01-01 - 2010-12-31]
 • Oppositionsråd
  [2018-11-09 - 2019-05-31]
 • Parlamentarisk ledningsgrupp (ledamot)
  [2017-03-09 - 2018-12-31]
 • Region Dalarna (ledamot)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Regionala Arbetsmarknadsrådet (ledamot)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (ledamot)
  [2019-01-01 - 2019-05-27]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (ordförande)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (ordförande)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Samverkansberedningen kommun-landsting (ledamot)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Samverkansberedningen kommun-landsting (ordförande)
  [2014-12-02 - 2018-01-31]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ledamot)
  [2011-01-01 - 2014-12-11]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ledamot)
  [2014-12-11 - 2018-12-31]
 • Styrgrupp för kostprojektet (ordförande)
  [2012-01-31 - 2012-12-31]
 • Valberedningen (ersättare)
  [2009-10-08 - 2010-11-04]
 • Valberedningen (ordförande)
  [2010-11-05 - 2014-11-06]
 • Valberedningen (ordförande)
  [2014-11-06 - 2018-11-07]
 • Valberedningen (ledamot)
  [2018-11-09 - 2019-06-17]
Sidan uppdaterad 2020-01-02