Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Höstbild över torg och rådhus

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar hela den kommunala tjänste­manna­förvaltningen. Övriga kommunala nämnder samt de kommunala bolagen fattar sina beslut självständigt, men kommunstyrelsen har uppsikt över deras verksam­het. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi. Kommun­styrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Möten

Se alla kommunstyrelsens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Se innehållsförteckningar, sammandrag och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden på sidan Kallelser och protokoll.

Joakim Storck

Joakim Storck

Partitillhörighet
Centerpartiet
Epost
joakim.storck@falun.se
Tele (arb)
023-876 97
 

Uppdrag

 • Kommunalråd
  [2019-06-01 - 2022-11-08]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2018-11-19 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsen (ordförande)
  [2019-06-01 - 2022-11-08]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (ordförande)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (ordförande)
  [2019-06-05 - 2022-12-31]
 • Falun Borlänge Regionen AB (ledamot)
  [2019-01-01 - 2022-12-31]
 • Lön-och pensionsnämnd (ersättare)
  [2019-06-01 - 2022-12-31]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (ledamot)
  [2019-05-28 - 2022-12-31]
 • Stiftelsen Teknikdalen (ledamot)
  [2019-01-01 - 2022-12-31]
 • Valberedningen (ordförande)
  [2019-06-28 - 2020-11-08]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunalråd
  [2015-11-26 - 2018-12-31]
 • Kommunalråd
  [2018-11-09 - 2019-05-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2014-10-15 - 2018-10-14]
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
  [2014-11-07 - 2015-11-26]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [2015-11-26 - 2018-11-01]
 • Kommunstyrelsen (ordförande)
  [2018-11-09 - 2019-05-31]
 • Kommunstyrelsens förhandlingsutskott (ordförande)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • Kommunstyrelsens serviceutskott (ledamot)
  [2014-11-18 - 2016-01-01]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (vice ordförande)
  [2016-01-01 - 2018-11-01]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (ordförande)
  [2018-11-28 - 2019-06-04]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (ordförande)
  [2016-01-01 - 2018-11-01]
 • Barn- och Utbildningsnämnden (1:e vice ordförande)
  [2014-11-07 - 2018-12-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (ledamot)
  [2015-11-26 - 2018-12-31]
 • Falu Stadshus AB (ledamot)
  [2015-11-26 - 2018-12-31]
 • Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (ledamot)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Internationellt råd (ledamot)
  [2016-01-01 - 2018-12-31]
 • Kommuninvest ekonomisk förening (ombud)
  [2019-01-01 - 2019-12-31]
 • Landsbygdsråd (ordförande)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Lugnet i Falun AB (styrelsesuppleant)
  [2011-06-09 - 2015-03-31]
 • Lön-och pensionsnämnd (ersättare)
  [2016-02-11 - 2018-12-31]
 • Lön-och pensionsnämnd (ersättare)
  [2019-01-01 - 2019-05-31]
 • Nyföretagarcentrum (ledamot)
  [2016-01-01 - 2018-12-31]
 • Partnerskap kring bergslagsbanan (ledamot)
  [2016-01-01 - 2018-12-31]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (ledamot)
  [2019-01-01 - 2019-05-27]
 • Skolnämnden (ersättare)
  [2013-02-13 - 2013-04-22]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (suppleant)
  [2014-12-11 - 2018-12-31]
 • Stiftelsen Teknikdalen (ledamot)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Tillväxtrådet (ordförande)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Valberedningen (ersättare)
  [2014-11-27 - 2018-12-01]
 • Valberedningen (ordförande)
  [2018-11-09 - 2019-06-17]
 • (ersättare)
  [2014-11-18 - 2016-01-01]
Sidan uppdaterad 2020-01-02