Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Arbetslivs- och socialnämnd

Arbetslivs- och socialnämnden är en politiskt vald nämnd som har det yttersta ansvaret för att leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten i kommunen inom missbruk, våld i nära relationer samt bidragsärenden.

I arbetslivs- och socialnämndens ansvarsområde finns även arbetsmarknadsenheten, Lugnetgruppen, Ingarvsgruppen och den kommunala vuxenutbildningen.

Arbetslivs- och socialnämnden har inrättat ett socialt utskott med fem ordinarie ledamöter och tre ersättare för behandling och beslut i enskilda ärenden gällande missbruk, våld i nära relationer samt bidragsärenden.

Mötesdatum

Se arbetslivs- och socialnämndens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll.

Personer i nämnden

Tillhörande förvaltning

Arbetslivs- och socialförvaltningen

Sidan uppdaterad 2024-01-18