Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person som åker skidor på Lugnet

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för kommunens kulturverksamhet som bibliotek, kulturskola, världsarv och kulturarv,  samt föreningsbidrag, naturskola, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och motionsspår.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på lämpliga lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter.

Mötesdatum

Se kultur- och fritidsnämndens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Se innehållsförteckningar, sammandrag och protokoll från nämndens sammanträden på sidan Kallelser och protokoll.

Stödjande förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Jan-Olof Montelius

Jan-Olof Montelius

Partitillhörighet
Moderaterna
Epost
jan-olof.montelius@falun.se
Tele (bost)
023-28315
Mobil (arb)
070-3228126
 

Uppdrag

 • Intresseföreningen Bergslaget (ombud)
  [2019-01-01 - 2019-12-31]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunfullmäktige (ersättare)
  [1998-11-01 - 2001-02-08]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2001-02-08 - 2002-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2002-11-01 - 2006-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2006-11-01 - 2010-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2010-11-04 - 2014-10-14]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2014-10-15 - 2018-10-14]
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
  [2002-11-07 - 2006-11-09]
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Arkivcentrum Dalarna (ersättare)
  [2011-03-01 - 2012-12-31]
 • Arkivcentrum Dalarna (ersättare)
  [2013-11-26 - 2014-12-01]
 • Arkivcentrum Dalarna (ersättare)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • Arkivcentrum Dalarna (ersättare)
  [2015-12-01 - 2016-12-31]
 • Arkivcentrum Dalarna (ersättare)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Föreningen Studenternas Hus Kåre (styrelseledamot)
  [2015-10-06 - 2018-12-01]
 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)
  [2019-01-01 - 2019-05-31]
 • Kultur- och ungdomsnämnden (ledamot)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Kultur- och ungdomsnämnden (ordförande)
  [1999-01-01 - 2002-12-31]
 • Kultur- och ungdomsnämnden (2:e vice ordförande)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
 • Kultur- och ungdomsnämnden (ordförande)
  [2007-01-01 - 2010-12-31]
 • Kultur- och ungdomsnämnden (2:e vice ordförande)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Kulturfyr (företrädare för falu kommun)
  [2007-01-01 - 2010-12-31]
 • Namnkommittén (ledamot)
  [2003-01-01 - 2005-01-20]
 • Namnkommittén (ledamot)
  [2005-01-20 - 2006-12-31]
 • Namnkommittén (ordförande)
  [2007-01-25 - 2010-12-31]
 • Namnkommittén (ordförande)
  [2011-01-01 - 2014-12-31]
 • Namnkommittén (ledamot)
  [2015-01-29 - 2018-12-31]
 • Stiftelsen Falu koppargruva (ersättare)
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • Stiftelsen Falu koppargruva (ersättare)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • Stiftelsen Falu koppargruva (ersättare)
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [2002-01-01 - 2002-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ersättare)
  [2003-01-01 - 2003-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ersättare)
  [2004-01-01 - 2006-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [2007-01-01 - 2007-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [2008-01-01 - 2008-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ledamot)
  [2010-01-01 - 2010-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (ersättare)
  [2011-01-01 - 2011-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (styrelsesuppleant)
  [2012-01-01 - 2012-12-31]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (styrelsesuppleant)
  [2014-01-01 - 2015-01-01]
 • Stiftelsen Gruvstugan i Falun (styrelsesuppleant)
  [2015-01-01 - 2015-12-31]
 • Styrgrupp för ekomuseum i Falun (ledamot)
  [1999-01-01 - 1999-12-31]
 • Styrgrupp för ekomuseum i Falun (ledamot)
  [2000-01-01 - 2000-12-31]
 • Styrgrupp för ekomuseum i Falun (ledamot)
  [2001-01-01 - 2001-12-31]
 • Valberedningen (ersättare)
  [2002-12-12 - 2006-11-09]

Kontakt

Du hittar uppgifter till nämndens sekreterare under sidans kontaktikon i verktygsfältet (ovanför sidbilden).

Sidan uppdaterad 2019-09-23