Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Överförmyndare

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Vem är överförmyndare?

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

I "Överförmyndare i samverkan" finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

Läs mer om God man, förmyndare och överförmyndare och hur du kan bli det

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Telefon: 0243-666 44
ois@borlange.se

Postadress:
Överförmyndare i Samverkan
Falun/Borlänge Regionen
Borlänge Kommun
781 81 Borlänge

Överförmyndare i Falu kommun

Karl-Erik Pettersson
Telefon: 023-825 60
karl-erik.pettersson@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-04-09