Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Överförmyndare

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Vem är överförmyndare?

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

I "Överförmyndare i samverkan" finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

Läs mer om God man, förmyndare och överförmyndare och hur du kan bli det

Kontakt

Kontaktuppgifter hittar du under den här sidans kontaktikon på sidans verktygsfält (ovanför sidrubriken).

Sidan uppdaterad 2018-01-05