Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som går i skogen

Överförmyndare

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

Från och med den 1 januari 2019 ingår Falun i den nybildade gemensamma överförmyndarnämnden där Borlänge, Falu, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun ingår. Borlänge kommun är värdkommun och där ligger även kontoret.

Den gemensamma nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare, en av vardera per samverkanskommun.

Ledamot från Falun
Daniel Drugge (C)

Ersättare
Vakant

Antaget av Falu kommun, KF 2018-11-01 § 15PDF

Läs mer om God man, förmyndare och överförmyndare och hur du kan bli det.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Telefon: 0243-666 44
ois@borlange.se

Servicecenter svarar på frågor klockan 8.00-16.30 alla vardagar. Detta innebär att när ni ringer vårt telefonnummer 0243-666 44 kopplas samtalet direkt till servicecenter. De frågor som servicecenter inte kan hjälpa er med kommer att skickas vidare som ett ärende till oss. Vi fördelar ut ärendet till respektive handläggare som återkommer med svar så snart det är möjligt.

Postadress:
Överförmyndare i Samverkan
Falun/Borlänge Regionen
Borlänge Kommun
781 81 Borlänge

Sidan uppdaterad 2019-08-08