Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som går i skogen

Överförmyndare

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, det vill säga hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person, får sina behov tillgodosedda genom att god man eller förvaltare utses.

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

Från och med den 1 januari 2019 ingår Falun i den nybildade gemensamma överförmyndarnämnden där Borlänge, Falu, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun ingår. Borlänge kommun är värdkommun och där ligger även kontoret.

Den gemensamma nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare, en av vardera per samverkanskommun.

Personer i nämnden

Reglemente

Reglemente för gemensam överförmyndarnämndPDF

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Telefon: 0243-666 44
E-post: ois@borlange.se

Vår servicecenter svarar på frågor klockan 8.00-16.30 alla vardagar. Det betyder att när ni ringer vårt telefonnummer kopplas samtalet direkt till servicecenter.

Postadress:
Överförmyndare i Samverkan
Falun/Borlänge Regionen
Borlänge Kommun
781 81 Borlänge

Mer om God man

God man, förmyndare

Sidan uppdaterad 2020-09-18