Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar två personer som håller om varann.

Socialnämnd

Socialnämnden är en politiskt vald styrelse som har det yttersta ansvaret för att leda, planlägga, samordna och utveckla socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden har inrättat ett socialt utskott med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare för behandling och beslut i enskilda ärenden samt bidragsärenden.

Mötesdatum

Se socialnämndens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Se innehållsförteckningar, sammandrag och protokoll från nämndens sammanträden på sidan Kallelser och protokoll.

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Mats Dahlström

Mats Dahlström

Partitillhörighet
Centerpartiet
Epost
mats.dahlstrom@falun.se
Tele (arb)
023-828 01
Mobil (arb)
070-396 65 45
 

Uppdrag

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2018-11-19 - 2022-12-31]
 • FINSAM-Falun (ledamot)
  [2015-04-01 - 2019-03-31]
 • Socialnämnden (ersättare)
  [2019-01-01 - 2022-12-31]
 • Styrgrupp för handelns utveckling i Falu kommun (ledamot)
  [2018-12-20 - 2022-12-31]

Tidigare uppdrag

(fr.o.m. 1999)
 • Kommunalråd
  [2010-01-25 - 2010-11-04]
 • Kommunalråd
  [2014-11-07 - 2015-11-26]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2006-11-01 - 2010-10-31]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2010-11-04 - 2014-10-14]
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
  [2014-10-15 - 2017-03-31]
 • Kommunfullmäktige (1:e vice ordförande)
  [2017-04-01 - 2018-10-14]
 • Kommunstyrelsen (vice ordförande)
  [2010-01-25 - 2010-11-04]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [2010-11-04 - 2014-11-06]
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
  [2014-11-10 - 2015-11-26]
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
  [2015-11-26 - 2018-12-31]
 • Kommunstyrelsens allmänna utskott (ordförande)
  [2010-01-25 - 2010-11-11]
 • Kommunstyrelsens serviceutskott (ledamot)
  [2016-01-01 - 2017-01-31]
 • Kommunstyrelsens serviceutskott (ersättare)
  [2017-01-31 - 2018-11-12]
 • Kommunstyrelsens ledningsutskott (1:e vice ordförande)
  [2014-11-18 - 2015-12-15]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (ledamot)
  [2010-11-16 - 2014-11-06]
 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (ordförande)
  [2014-11-18 - 2015-12-15]
 • AB Dalaflyget (ombud)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • AB Dalaflyget (ombud)
  [2015-12-01 - 2018-12-31]
 • Barn- och utbildningsutskott (ledamot)
  [2013-05-01 - 2014-06-03]
 • Barn- och utbildningsutskott (2:e vice ordförande)
  [2013-05-01 - 2014-11-06]
 • Byggnadsnämnden (ordförande)
  [2007-01-01 - 2010-01-25]
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna (kommunrepresentant-ersättare)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna (kommunrepresentant vid föreningsstämman-ersättare)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna (kommunrepresentant vid föreningsstämman)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Dala Airport AB (ombud)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • Dala Airport AB (ombud)
  [2015-12-01 - 2018-12-31]
 • Dala vindkraft Ek Förening (ombud-ersättare)
  [2013-11-26 - 2014-12-01]
 • Dala vindkraft Ek Förening (ombud)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • Dala vindkraft Ek Förening (ombud)
  [2015-12-01 - 2016-12-31]
 • Dala vindkraft Ek Förening (ombud)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Falu Kommuns Förvaltning AB (ledamot)
  [2015-04-09 - 2011-11-26]
 • Falu Nyföretagarcentrum (ledamot)
  [2014-12-02 - 2016-01-01]
 • Falu P AB (styrelsesuppleant)
  [2009-02-03 - 2011-04-30]
 • Falu Stadshus AB (styrelseledamot)
  [2015-01-01 - 2015-11-26]
 • Falun Borlänge Regionen AB (ledamot)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • Falun Borlänge Regionen AB (ledamot)
  [2015-12-31 - 2016-12-31]
 • Falun Borlänge Regionen AB (ombud)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Faluns lokala brottsförebyggande råd (ordförande)
  [2010-01-25 - 2010-12-31]
 • FINSAM-Falun (ledamot)
  [2010-01-25 - 2011-03-31]
 • FINSAM-Falun (ledamot)
  [2011-04-01 - 2015-03-31]
 • Folkhälsorådet (ordförande)
  [2014-12-02 - 2018-01-31]
 • Internationellt råd (ledamot)
  [2014-12-02 - 2016-01-01]
 • Intresseföreningen Bergslaget (ombud)
  [2012-01-01 - 2012-12-31]
 • Intresseföreningen Bergslaget (ombud)
  [2013-11-26 - 2014-12-01]
 • IUC Dalarna AB (kommunrepresentant)
  [2014-12-02 - 2015-12-31]
 • IUC Dalarna AB (kommunrepresentant)
  [2015-12-01 - 2016-12-31]
 • IUC Dalarna AB (kommunrepresentant)
  [2018-01-01 - 2018-12-31]
 • Kommunala Pensionärsrådet (ersättare)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Kommunstyrelsens fastighetsutskott (2:e vice ordförande)
  [2010-11-16 - 2013-06-04]
 • Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (ersättare)
  [2016-01-01 - 2018-12-31]
 • Kostråd/ Kostforum (ordförande)
  [2010-01-01 - 2010-12-31]
 • Krisledningsnämnd (1:e vice ordförande)
  [2015-01-01 - 2018-12-31]
 • Landsbygdsgruppen (ledamot)
  [2008-10-06 - 2010-12-31]
 • Landsbygdsgruppen (ledamot)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Landsbygdsråd (ordförande)
  [2014-12-02 - 2018-01-01]
 • Miljönämnden (ledamot)
  [2003-01-01 - 2006-12-31]
 • Miljörådet (ledamot)
  [2014-02-04 - 2014-12-02]
 • Nationellt Healthy Cities nätverk (styrelsesuppleant)
  [2011-01-01 - 2014-12-02]
 • Nationellt Healthy Cities nätverk (kommunrepresentant)
  [2014-12-02 - 2018-12-01]
 • Partnerskap kring bergslagsbanan (ledamot)
  [2014-12-02 - 2016-01-01]
 • Region Dalarna (ersättare)
  [2015-02-12 - 2018-12-31]
 • Räddningstjänsten Dala Mitt (ledamot)
  [2010-01-25 - 2010-12-31]
 • Samverkansberedningen kommun-landsting (ordförande)
  [2010-01-25 - 2010-12-31]
 • Skid-VM 2015 AB (ersättare)
  [2011-02-10 - 2014-12-31]
 • Skid-VM 2015 AB (styrelsesuppleant)
  [2015-01-01 - 2015-11-26]
 • Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond (ersättare)
  [2011-01-01 - 2014-12-11]
 • Valberedningen (ordförande)
  [2010-02-11 - 2010-10-31]
 • Valberedningen (ersättare)
  [2011-01-01 - 2014-12-11]
 • VM-bolaget (suppleant)
  [2015-11-26 - 2016-12-31]

Kontakt

Du hittar uppgifter till nämndens sekreterare under sidans kontaktikon i verktygsfältet (ovanför sidbilden).

Sidan uppdaterad 2019-03-18