Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Röstkort.

Partistöd och arvoden

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.

Partistödet

Partistödet utgår till partier företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett grundbelopp och ett belopp per mandat. Även grundbeloppet beror av partiernas storlek i fullmäktige.

Grundbelopp per år, i kronor


Grundbelopp 2017

Grundbelopp 2018

1-2 mandat

50 250

50 250

3-5 mandat

50 250

50 250

6-14 mandat

50 250

50 250

15-20 mandat

50 250

50 250

Över 20 mandat

50 250

50 250


Partistöd per mandat och i år, i kronor


2017

2018

Partistöd per mandat

26 215

26 608


För partierna innebär detta


Mandat 2014-2018

Totalt partistöd 2017 (kr)

Totalt partistöd 2018 (kr)

Socialdemokraterna

20

574 558

582 415

Moderaterna

13

391 050

396 157

Centerpartiet

7

189 850

192 600

Falupartiet

2

102 681

103 466

Liberalerna

4

105 276

106 847

Vänsterpartiet

5

181 327

183 291

Kristdemokraterna

1

51 553

51 946

Miljöpartiet

4

155 112

156 683

Sverigedemokraterna

5

148 111

150 075

Totalt partistöd


1 899 519

1 923 480

Ersättningsformer

Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.

Fast månadsarvode

Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.

Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättnings­graden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår till de förtroendevalda som inte har fast arvode, för hel eller halv dag. De förtroendevalda kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning samt en del andra ersättningar för direkta kostnader.

Filer med detaljerade siffror

Ersättningar till förtroendevalda som skall gälla from 2016-01-01Word

Förslag till reviderat partistöd i Falu kommunPDF

Bilaga 1 till "Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda"Excel

Rekommendation om månadsarvode för ordföranden, vice ordföranden och ersättare i helägda kommunala bolagPDF


Sidan uppdaterad 2019-01-16