Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Röstkort.

Partistöd och arvoden

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.

Partistödet

Partistödet utgår till partier företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett grundbelopp och ett belopp per mandat. Även grundbeloppet beror av partiernas storlek i fullmäktige.

Grundbelopp per år, i kronor


Grundbelopp 2015

Grundbelopp 2016

1-2 mandat

50 000

50 250

3-5 mandat

50 000

50 250

6-14 mandat

50 000

50 250

15-20 mandat

50 000

50 250

Över 20 mandat

50 000

50 250


Partistöd per mandat och i år, i kronor


2015

2016

Partistöd per mandat

25 700

25 828


För partierna innebär detta


Mandat 2014-2018

Totalt partistöd 2015 (kr)

Totalt partistöd 2016 (kr)

Socialdemokraterna

620 746

641 100

566 810

Moderaterna

420 802

435 500

386 014

Centerpartiet

160 670

178 500

231 046

Falupartiet

136 697

152 800

 101 906

Liberalerna

58 147

 101 400

 153 562

Vänsterpartiet

 136 697

 152 800

 179 390

Kristdemokraterna

 58 147

 101 400

 76 078

Miljöpartiet

 136 697

152 800

 153 562

Sverigedemokraterna

 58 147

 101 400

 179 390

Totalt partistöd

 1 786 749

2 017 700

 2 027 758

Ersättningsformer

Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.

Fast månadsarvode

Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.

Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättnings­graden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår till de förtroendevalda som inte har fast arvode, för hel eller halv dag. De förtroendevalda kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning samt en del andra ersättningar för direkta kostnader.

Filer med detaljerade siffror

Ersättningar till förtroendevalda som skall gälla from 2016-01-01Word

Förslag till reviderat partistöd i Falu kommunPDF

Bilaga 1 till "Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda"Excel

Rekommendation om månadsarvode för ordföranden, vice ordföranden och ersättare i helägda kommunala bolagPDF

 

Sidan uppdaterad 2017-06-27