Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rådhuset

Partistöd och arvoden

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.

Partistödet

Partistödet utgår till de partier som är företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett fast grundbelopp, ett belopp per mandat och gruppledararvode.

Gruppledararvode utgår för första mandatet med 3 000 kronor per månad. Därefter utgår från och med andra mandatet 1 000 kronor per mandat till de partier som inte når upp till 40 procent i sysselsättningsgrad av heltid.

Grundbelopp per år, i kronor

Grundbelopp 2018

Grundbelopp 2019


50 250

50 250Partistöd per mandat och år, i kronor


2018

2019

Partistöd per mandat

26 608

27 007


Gruppledararvode per månad i kronor


2018

2019

Gruppledararvode mandat 1


3 000

Gruppledararvode from andra mandatet


1 000


För partierna innebär detta


Mandat 2019-2022

Totalt partistöd

2018 (kr)

Totalt partistöd

2019 (kr)

Socialdemokraterna

17

582 410

559 465

Moderaterna

14

396 154

424 429

Falupartiet

2

103 466

127 351

Centerpartiet

9

236 506

370 415

Liberalerna

3

156 682

154 358

Miljöpartiet

3

156 682

214 761

Vänsterpartiet

5

183 290

389 582

Kristdemokraterna

2

76 858

181 365

Sverigedemokraterna

6

183 290

345 877

Totalt partistöd


2 075 338

2 767 604

Ersättningsformer

Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.

Fast månadsarvode

Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.

Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättnings­graden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår till de förtroendevalda som inte har fast arvode, för hel eller halv dag. De förtroendevalda kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning samt en del andra ersättningar för direkta kostnader.

Filer med detaljerade siffror

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2019PDF

Bilaga 1 till Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2019PDF

Arvoden förtroendevalda i helägda kommunala bolag 2019PDF

Sidan uppdaterad 2019-11-15