Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet, FR, är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen. Även företrädare för försäkringskassan och landstingets hälso- och sjukvård ska medverka i detta samråd.

Vilken roll har funktionshinderrådet?

Kommunen ska i funktionshinderrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionshindrade i kommunen.

De funktionshindrade får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Funktionshinderrådets representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Rådets uppsättning

Funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år. Arbetsutskottet har att förbereda vissa ärenden till funktionshinderrådet, samt är remissorgan för samhällsplaneringsfrågor. Arbetsutskottet sammanträder vid behov och när frågor finns att behandla.

Anvisning, FunktionshinderrådPDF

Arbetsutskottet

Ordförande

Susanne Norberg, ordförande

Vice ordförande

Ingveig Danielsen, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO.

Medlemmar

Inge Fakt, De Handikappades Riksförbund, DHR
Bernt-Eric Spelbacken, Hörselskadades lokalförening i Falun, HRF
Jonas Linder, Synskadades förening i Dalarna, SRF
Kjell Karlsson, Falu reumatikerförening, RMR

​Protokoll

2015

Mars 2015PDF

Juni 2015PDF

September 2015PDF

December 2015PDF

2016

Mars 2016PDF

Juni 2016PDF

September 2016PDF

Följande organisationer ingår i FR

 • Hörselskadades lokalförening i Falun HRF
 • Falu Demensförening
 • Synskadades förening i Falun SRF
 • Hjärt- och Lungsjukas Förening HLF
 • Faluortens Allergiförening RMA
 • Neuroförbundet Falun
 • Falu Reumatiker förening RMR
 • Strokeföreningen
 • Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna FUB
 • Kopparbergs länsförbund av Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade RTP
 • Falun- Borlänges Diabetesförening SD
 • Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU
 • Epilepsiföreningen Falun- Borlänge SEF
 • Attention
 • Faluns frivilliga samhällsarbetare
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH
 • Förbundet Osteoporos
 • Fibromyalgiföreningen
 • Socialnämnden
 • Styrelsen för Falu- hälso och sjukvård
 • Kommunstyrelsen
 • Myndighetsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Omvårdnadsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sidan uppdaterad 2018-06-26