Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet, FR, är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen. Även företrädare för försäkringskassan och landstingets hälso- och sjukvård ska medverka i detta samråd.

Vilken roll har funktionshinderrådet?

Kommunen ska i funktionshinderrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionshindrade i kommunen.

De funktionshindrade får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Funktionshinderrådets representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Rådets uppsättning

Funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år. Arbetsutskottet har att förbereda vissa ärenden till funktionshinderrådet, samt är remissorgan för samhällsplaneringsfrågor. Arbetsutskottet sammanträder vid behov och när frågor finns att behandla.

Anvisning, FunktionshinderrådPDF

Ledamöter

Ordförande

Katarina Gustavsson (KD)

Ledamot

Veronica Zetterberg (M)

Ordinarie

Anna Strindberg (S)

​Protokoll

2015

Mars 2015PDF

Juni 2015PDF

September 2015PDF

December 2015PDF

2016

Mars 2016PDF

Juni 2016PDF

September 2016PDF

2019

Mars 2019PDF

Juni 2019PDF

September 2019PDF

December 2019PDF

2020

Mars 2020PDF

Följande organisationer ingår i FR

 • Hörselskadades lokalförening i Falun (HRF).
 • Falu Demensförening.
 • Delaktighet, rörelsefrihet, handlingskraft (DHR).
 • Synskadades förening i Falun (SRF).
 • Hjärt- och Lungsjukas Förening (HLF).
 • Faluortens Allergiförening (RMA).
 • Neuroförbundet Falun.
 • Falu Reumatiker förening (RMR).
 • Strokeföreningen
 • Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB).
 • Kopparbergs länsförbund av Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP).
 • Falun- Borlänges Diabetesförening (SD).
 • Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
 • Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).
 • Epilepsiföreningen Falun- Borlänge (SEF).
 • Attention.
 • Faluns frivilliga samhällsarbetare.
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).
 • Förbundet Osteoporos.
 • Fibromyalgiföreningen.
 • Socialnämnden.
 • Kommunstyrelsen.
 • Myndighetsnämnden.
 • Kultur- och fritidsnämnden.
 • Barn- och utbildningsnämnden.
 • Omvårdnadsnämnden.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
 • Parkinsonförbundet.
Sidan uppdaterad 2020-08-31