Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hållbarhetsråden

Falu Kommun har tre hållbarhetsråd som diskuterar strategiska frågor, men som också är visionärer inom sina områden. Råden tar emot ansökningar och föreslår vilka projekt som ska tilldelas pengar.

Arbetet med hållbar utveckling och hur man söker pengar till projekt

Tillväxtrådet

Tillväxtrådets uppgift är bland annat att ha kunskap om Faluns utvecklingsförutsättningar och stödja insatser som bidrar till nya jobb och stärker Falun som attraktiv livsmiljö.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har bland annat som uppgift att analysera situationen inom hela folkhälsoområdet och peka ut vad som behöver göras och vad som redan görs.

Rådet ska bidra till att skapa förutsättningar för konkreta aktiviteter och åtgärder gentemot de lokala folkhälsomålen. De ska även följa upp och utvärdera arbetet.

Folkhälsorådets medlemmar

Mats Dahlström - Ordförande
Susanne Norberg - Kommunstyrelsen
Christina Haggren - Kommunstyrelsen
Maria Jonsson - Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
Helena Hellberg Sandberg - Omvårdnadsförvaltningen
David Bergström - Kultur- och fritidsförvaltningen
Jenny Antonsson - Ledningsförvaltningen
Jonatan Block - Barn- och utbildningsförvaltningen
Petra Palmestål - Finsam
Ylva Renström - Socialförvaltningen
Agneta Ängsås - Landstinget
Kjell Persson - Landstinget
Anna-Klara Levin - Landstinget
Annika Ståhlberg - Kopparstaden
Kjell Nyström - Tf kommundirektör
Margaretha Åslund - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ulrika Gustafsson Lindberg - Brottsförebyggande rådet
Mats Wiklund - Hälso- och sjukvårdsenheten
Cecilia Zandieh Sulin (FaP)
Per Helin - Försäkringskassan

Miljörådet

Miljörådet har till uppgift att veta hur miljötillståndet är i Falu kommun. Miljörådet ska analysera vilka insatser som bör ske och vad som faktiskt sker, för att Falun ska kunna uppnå miljömålen. Rådet ska bland annat initiera och samordna kommunens utåtriktade miljöarbete, samt följa upp och utvärdera arbetet i förhållande till de lokala miljömålen.

Miljörådets medlemmar

Richard Holmqvist, Ordförande
Göran Forsén (M)
Göran Vestlund (C)
Ragnar Kroona (S) - Falu Energi och Vatten
Kim Söderström (S) - Kopparstaden
Kjell Nyström - Tf kommundirektör
Margaretha Åslund - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Lars Ringsby - Serviceförvaltningen
Jonatan Block - Barn och utbildningsförvaltningen
Pernilla Wigren - Kopparstaden
Hanna Bergman - Falu Energi och Vatten
Kenneth Wåhlberg - Socialdemokraterna
David Bergström - Kultur och fritidsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2019-09-20