Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som ler.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad påverkas av kommunens beslut.

Mötesdatum 2023

Rådet träffas fyra gånger per år. Mellan träffarna har kommunala pensionärsrådets arbetsutskott ytterligare fyra möten per år.

KPR:s sammanträden

 • 23 februari klockan 09.00-12.00
 • 24 maj klockan 09.00-12.00
 • 18 oktober klockan 09.00-12.00
 • 29 november klockan 09.00-12.00

KPR:s arbetsutskotts sammanträden

 • 18 januari klockan 09.00-10.30
 • 26 april klockan 09.00-10.30
 • 20 september klockan 09.00-10.30
 • 1 november klockan 09.00-10.30

Protokoll från möten


Kommunala pensionärsrådets organisation

I rådet finns representanter för pensionärsorganisationer, kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden och oppositionen.

Ordförande och ledamöter

 • Anders Lindh (M) ordförande
 • Susanne Norberg (S)
 • Daniel Drugge (C

Mer om rådet

Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet. För mer information, se "Reglemente för Kommunala pensionärsrådet" på sidan Politiskt övergripande styrdokument.

Sidan uppdaterad 2023-04-04