Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som ler.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad påverkas av kommunens beslut.

Rådets möten

Rådet träffas fyra gånger per år. Mellan träffarna har kommunala pensionärsrådets arbetsutskott ytterligare fyra möten per år.

Datum för möten 2020

  • 5 februari (arbetsutskottet)
  • 3 mars
  • 6 maj – inställt på grund av coronapandemin
  • 10 juni – inställt på grund av coronapandemin och ersatt av arbetsutskottsmöte 27 maj med fortsättning 8 juni.
  • 2 september (arbetsutskottet)
  • 30 september
  • 4 november (arbetsutskottet)
  • 2 december

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2019PDF

Verksamhetsplan 2020PDF

Rådets uppbyggnad

I rådet finns representanter för pensionärsorganisationer, kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden och oppositionen.

Personer i nämnden

Protokoll


Mer om rådet

Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet. För mer information, se "Reglemente för Kommunala pensionärsrådet" på sidan Politiskt övergripande styrdokument.

Sidan uppdaterad 2020-08-03