Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Person som ler.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Mötesdatum 2024

Rådet träffas fyra gånger per år. Mellan träffarna har kommunala pensionärsrådets arbetsutskott ytterligare fyra möten per år.

KPR:s sammanträden

 • 21 februari klockan 09.00-12.00
 • 23 maj klockan 09.00-12.00
 • 9 oktober klockan 09.00-12.00
 • 27 november klockan 09.00-12.00

KPR:s arbetsutskotts sammanträden

 • 24 januari klockan 09.00-10.30
 • 20 mars klockan 09.00-10.30
 • 4 september klockan 09.00-10.30
 • 23 oktober klockan 09.00-10.30

Protokoll 2024

Protokoll 2023


Kommunala pensionärsrådets organisation

I rådet finns representanter för pensionärsorganisationer, kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden och oppositionen.

Ordförande och ledamöter

 • Anders Lindh (M) ordförande
 • Susanne Norberg (S)
 • Daniel Drugge (C

Mer om rådet

Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet. För mer information, se "Reglemente för Kommunala pensionärsrådet" på sidan Politiskt övergripande styrdokument.

Sidan uppdaterad 2024-06-05