Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad påverkas av kommunens beslut.

Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet vilken ska vara kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i kommunstyrelsen. I rådet finns representanter för pensionärsorganisationer, kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden och hälso- och sjukvårdsberedningen.

Rådet träffas fyra gånger per år. Mellan träffarna har Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott ytterligare fyra möten per år.

Protokoll 2018

Mars 2018PDF
Mars 2018 bilaga Workshop boendeplanPDF

Protokoll 2017

December 2017PDF
December 2017 bilaga 1Powerpoint
December 2017 bilaga 2PDF
December 2017 bilaga 3Powerpoint
December 2017 bilaga 4Powerpoint
December 2017 bilaga 5PDF

Oktober 2017PDF
Oktober 2017 bilaga 1Powerpoint
Oktober 2017 bilaga 2PDF

Mars 2017PDF
Mars 2017 bilaga 1PDF
Mars 2017 bilaga 2PDF

Juni 2017PDF
Juni 2017 Bilaga 1PDF
Juni 2017 Bilaga 2PDF
Juni 2017 Bilaga 3PDF

Protokoll 2016

Mars 2016PDF

Juni2016PDF

September 2016PDF

December 2016PDF

Protokoll 2015

Mars 2015PDF

Juni 2015PDF

September 2015PDF

December 2015PDF

Protokoll 2014

Mars 2014PDF

Juni 2014PDF

September 2014PDF

November 2014PDF

December 2014PDF

Sidan uppdaterad 2018-04-09