Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två unga och en äldre person vid ladugård.

Landsbygdsrådet/kommunbygderådet

Landsbygdsrådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin.

Mötesdatum 2017

 • 1 mars
 • 10 maj
 • 7 september
 • 29 november

Särskilda bevakningsområden

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad    
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- o byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Fördelning - landsbygdsfrågor

Huvudansvaret för landsbygdsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utvecklingsutskott och på förvaltningsnivå hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Landsbygdsrådet  har representanter från alla i fullmäktige representerade partier. 

Rådet består förutom politikerna av två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Vid behov adjungeras även tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten. Rådet har också  fyra representanter från lokala intresseföreningar i Falun och en representant för LRF.

Ledamöter i Landsbygdsrådet

Mats Dahlström (C) ordförande
Jonny Gahnshag  (S)
Maj Ardesjö, (MP)
Carin Gustafsson (M)
Jon Bylund (FP)        
Gösta Wikman (FAP)
Ilona Nyland (KD)
Rolf Gradén (V)
Bo Lindén (SD)
Tomas Björklund, kommunbygderådet
Joakim Nordlund, kommunbygderådet

Kommunbygderådet

Numera finns sju intresseföreningar som representerar Faluns kommundelar och ett gemensamt Falu Kommunbygderåd.

Kommundelarna och intresseföreningarna:

 • Aspeboda – Aspeboda Intresseförening
 • Bjursås – Bjursås Sockenråd i samarbete med bl.a. Sågmyra Byaråd
 • Enviken – Envikens Intresseförening i samarbete med bl.a. Samverkan Tängerdalen
 • Grycksbo – Grycksbo Byaråd
 • Sundborn – Sundborns Sockenråd
 • Svärdsjö – Svärdsjö Intresseförening i samarbete med bl.a. Framtid i Linghed,
  Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs
  Intresseförening och Tofta Bygdeförening
 • Vika – Vika Intresseförening
Sidan uppdaterad 2017-06-27