Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Landsbygdsrådet och Kommunbygderådet

Landsbygdsrådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin.

Mötesdatum 2019

 • 23 januari
 • 8 maj
 • 18-19 september
 • 19 november

Särskilda bevakningsområden

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad    
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- o byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Fördelning - landsbygdsfrågor

Huvudansvaret för landsbygdsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utvecklingsutskott och på förvaltningsnivå hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Landsbygdsrådet  har representanter från alla i fullmäktige representerade partier. 

Rådet består förutom politikerna av två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Vid behov adjungeras även tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten. Rådet har också  fyra representanter från lokala intresseföreningar i Falun och en representant för LRF.

Ledamöter i Landsbygdsrådet

 • Mats Dahlberg (M) ordförande
 • Agneta Ängsås (C)
 • Kjell Hjort (FAP)
 • Jon Bylund (L)
 • Claes Andersson (KD)
 • Michael Alvmarken (V)
 • Jonas Lennerthson (S)
 • Maj Ardesjö (MP)
 • Kjell Nylén (SD)
 • Tomas Björklund, kommunbygderådet
 • Joakim Nordlund, kommunbygderådet
 • Britt Källström, kommunbygderådet
 • Michael Koij, kommunbygderådet
 • Jan Forssell, LRF

Kommunbygderådet

Numera finns sju intresseföreningar som representerar Faluns kommundelar och ett gemensamt Falu Kommunbygderåd.

Kommundelarna och intresseföreningarna:

 • Aspeboda – Aspeboda Intresseförening
 • Bjursås – Bjursås Sockenråd i samarbete med bland annat Sågmyra Byaråd
 • Enviken – Envikens Intresseförening i samarbete med bland annat Samverkan Tängerdalen
 • Grycksbo – Grycksbo Byaråd
 • Sundborn – Sundborns Sockenråd
 • Svärdsjö – Svärdsjö Intresseförening i samarbete med bland annat Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs
  Intresseförening och Tofta Bygdeförening
 • Vika – Vika Intresseförening
Sidan uppdaterad 2019-08-08