Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter och taxor

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag. Vissa verksamheter finansieras dock helt eller delvis med avgifter. Avgiften eller taxan sätts för att täcka kommunens kostnader för respektive verksamhet.

Beslut tas av kommunfullmäktige.

Avgifter och taxor för serveringstillstånd

Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 3

Avgifter och taxor för tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Kommunfullmäktige 2021-01-28, 3

Taxa vid utlämnade av allmän handling med tillämpningsanvisningar

Kommunfullmäktige 2021-11-25, § 224
Sidan uppdaterad 2023-09-01