Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter och taxor 2024

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell timtaxa 2024 för strålskyddsärenden är 1337 kronor.

Taxa för tillsyn inom lagen om åtgärder mot förorening från fartyg

Taxa för tillsyn inom lagen om åtgärder mot förorening från fartyg Pdf, 221.4 kB.

Aktuell timtaxa 2024 för ärenden gällande förorening från fartyg är 1337 kronor.

Taxa för tillsyn inom lagen för sprängämnesprekursorer

Taxa för tillsyn inom lagen för sprängämnesprekursorer Pdf, 235.4 kB.

Aktuell timtaxa 2024 för ärenden gällande sprängämnesprekursorer är 1337 kronor.

Plan- och bygglovtaxa inkl. kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa Pdf, 688.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424)

Kommunfullmäktige 2023-12-12, § 262

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunfullmäktige 2022-10-13, § 213

Taxa vid utlämnade av allmän handling med tillämpningsanvisningar

Kommunfullmäktige 2021-11-25, § 224

Taxor och avgifter för försäljningsställen

Kommunfullmäktige 2023-11-23, § 233

Taxor och avgifter för serveringsställen

Kommunfullmäktige 2023-11-23, § 233
Sidan uppdaterad 2024-04-05