Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kålgården

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten. Detaljplanen är avgränsad till ett bestämt, mindre område exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden. I Falu kommun finns flera hundra gällande detaljplaner.

I kartan nedan kan du se var det finns en detaljplan. Genom att klicka på den yta du väljer i planmosaiken får du upp en länk som kan användas för att ladda ner plankartan och planbeskrivningen.

Mer om planer

Vill du veta mer om hur en detaljplaneprocess går till, hur du söker ett planbesked eller vilka planer som ligger ute för samråd just nu?

Detaljplaneprocessen

Planer just nu

Sidan uppdaterad 2019-08-08