Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn, några djur och två vuxna på en bondgård

Goda livsmiljöer för natur och människor

Färdriktningen

Vi ska bevara och utveckla positiva miljöer och ekosystem, allt ifrån tysta platser och grönområden i stadsmiljö till natur- och kulturmiljöer i hela kommunen. Miljöerna ska gärna främja friluftsliv, rekreation och avkoppling. Minska luftföroreningar, oönskade ljud, radon och annan strålning i vår livsmiljö.

Delområden

  • Sunda närmiljöer.
  • Hållbara transporter.
  • Ökad tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer.
  • Kulturvärden.
  • Ett öppet och levande odlingslandskap.
  • Bevara den biologiska mångfalden.
  • Kartlägga, värdera och utveckla ekosystemtjänster.

Mer information om hur vi jobbar med:

Luften i Falun

Hållbart resande och cykelplan

Radon i Falun

Natur och Naturvårdsprogrammet

Världsarvet Falun

Sidan uppdaterad 2021-04-13