Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Besparingsförslag

Här hittar du en summering av alla besparingsförslag

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Öppen fritidsverksamhet

  Åtgärdsförslag: Avveckla öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 årEffekt helår (tkr): 800Effekt 2020 (tkr): 400Beslutsnivå: Nämnd
 • Verksamhetsutveckling

  Effekt helår (tkr): 2 265Effekt 2020 (tkr): 2 265Beslutsnivå: Förv.
 • Skolnedläggning, Liljan och Toftaskolan

  Effekt helår (tkr): 5 000Effekt 2020 (tkr): 1 250Beslutsnivå: Nämnd
 • Samarbete projekt

  Effekt helår (tkr): 350Effekt 2020 (tkr): 350Beslutsnivå: Förv.
 • Läromedel och utbildning

  Effekt helår (tkr): 600Effekt 2020 (tkr): 600Beslutsnivå: Förv.
 • Inga politiska prioriteringar i löneöversyn 2020

  Effekt helår (tkr): 3 300Effekt 2020 (tkr): 2 450Beslutsnivå: Utskott
 • Friskvårdsbidraget

  Effekt helår (tkr): 950Effekt 2020 (tkr): 950Beslutsnivå: Förv.
 • Fika mm

  Effekt helår (tkr): 300Effekt 2020 (tkr): 300Beslutsnivå: Förv.
 • Ersättning till friskolor -2%

  Effekt helår (tkr): 4 700Effekt 2020 (tkr): 2 350Beslutsnivå: Förv.
 • Centrum för flerspråkighet

  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Förv.
 • Bibliotek gymnasiet

  Effekt helår (tkr): 560Effekt 2020 (tkr): 280Beslutsnivå: Förv.
 • Administrativt stöd

  Effekt helår (tkr): 1 630Effekt 2020 (tkr): 1 400Beslutsnivå: Förv.

Socialförvaltningen

 • Minska öppenvården, Dialogen

  Effekt helår (tkr): 5 000Effekt 2020 (tkr): 2 500Beslutsnivå: Nämnd
 • Fler egna familjehem

  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Boende LSS och psyk, del av projekt bemanningsekonomi

  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Minska köp av externa stödboenden, psyk - missbruk

  Effekt helår (tkr): 3 000Effekt 2020 (tkr): 3 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Genomlysning barn och familj och försörjningsstöd

  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Övrigt

  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Nämnd

Omvårdnadsförvaltningen

 • Förändring korttidsplatser, utveckling av hemtagningsteam

  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Fasta scheman Del av projekt bemanningsekonomi

  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Förv.
 • Sjukfrånvaro, minska 1%

  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Förv.
 • Bombesök, minska 1%

  Effekt helår (tkr): 500Effekt 2020 (tkr): 500Beslutsnivå: Förv.
 • Fler entreprenader, förslag 1 vård- och omsorgsboende och 1 hemtjänstgrupp

  Effekt helår (tkr): 6 000Effekt 2020 (tkr): 1 500Beslutsnivå: Nämnd
 • Översyn av uppföljning beviljade tiden i hemtjänsten

  Effekt helår (tkr): 6 000Effekt 2020 (tkr): 6 000Beslutsnivå: Nämnd

Kommunstyrelseförvaltning

 • Avveckla stödboendeverksamheten (AIK)

  Effekt helår (tkr): 5 500Effekt 2020 (tkr): 5 000Beslutsnivå: Utskott
 • Avveckla lokal HÖGBO (AIK)

  Effekt helår (tkr): 5 600Effekt 2020 (tkr): (0?) - 5 600Beslutsnivå: Utskott
 • Auktorisera GRUV (AIK)

  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: KF
 • AME utredning IOP (AIK)

  Effekt helår (tkr): 500 - 1 000Effekt 2020 (tkr): 500 - 1 000Beslutsnivå: KS
 • Nedprioritering av frivilliga insatser (AIK)

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Ingen prishöjning på tjänster, ingen hyreshöjning (1,5 %) (Sektor service)

  Effekt helår (tkr): 8 650Effekt 2020 (tkr): 8 650Beslutsnivå: KS
 • Ny städfrekvens förskola (sektor Service)

  Effekt helår (tkr): 2 200Effekt 2020 (tkr): 2 200Beslutsnivå: KS
 • Ny städfrekvens grundskolan (Sektor service)

  Effekt helår (tkr): 750Effekt 2020 (tkr): 750Beslutsnivå: KS
 • Ny tjänstekatalog IT-tjänster (Sektor service)

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Ny hyresmodell (sektor Service)

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Skofritt (Sektor service)

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Överföra fastigheter som inte används i kärnverksamheten till avvecklingspool (Sektor service)

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Ingen subventionering av personalbad (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): 400Effekt 2020 (tkr): 400Beslutsnivå: KS
 • Nedläggning av PM och Vårt Falun (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): 650Effekt 2020 (tkr): 500Beslutsnivå: KS
 • Översyn annonsering (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): 330Effekt 2020 (tkr): 330Beslutsnivå: Förv.
 • Översyn tjänster (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): 650Effekt 2020 (tkr): 650Beslutsnivå: KS
 • Översyn risk och säkerhet (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): 500Effekt 2020 (tkr): 500Beslutsnivå: KS
 • Övriga åtgärder (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): 1 090Effekt 2020 (tkr): 640Beslutsnivå: Förv.
 • Kostnadsreducering 2% vid interndebitering (Sektor ledningsstöd)

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Uppsägning skolaulor

  Effekt helår (tkr): 700Effekt 2020 (tkr): 700Beslutsnivå: Nämnd
 • Naturis Karlsbyheden

  Effekt helår (tkr): 1 200Effekt 2020 (tkr): 1 200Beslutsnivå: Nämnd
 • Stänga Vikabadet

  Effekt helår (tkr): 400Effekt 2020 (tkr): 400Beslutsnivå: Nämnd
 • Mobil ungdomsverksamhet

  Effekt helår (tkr): 1 700Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: KS
 • Omorganisation

  Effekt helår (tkr): 700Effekt 2020 (tkr): 700Beslutsnivå: Nämnd
 • Pensionsavgångar

  Effekt helår (tkr): 700Effekt 2020 (tkr): 700Beslutsnivå: Nämnd
 • Höjda avgifter

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Ej tillsättning av kartingenjör

  Effekt helår (tkr): 520Effekt 2020 (tkr): 520Beslutsnivå: Nämnd
 • Ej återbesättning av Projektledare Mät och karta

  Effekt helår (tkr): 350Effekt 2020 (tkr): 350Beslutsnivå: Nämnd
 • Ej återbesättning Adm. tjänst

  Effekt helår (tkr): 440Effekt 2020 (tkr): 440Beslutsnivå: Nämnd
 • Förenklad hantering medborgarförslag

  Effekt helår (tkr): 300Effekt 2020 (tkr): 300Beslutsnivå: Nämnd
 • Ökade intäkter planavtal

  Effekt helår (tkr): 150Effekt 2020 (tkr): 150Beslutsnivå: Nämnd
 • Ökade tomtintäkter

  Effekt helår (tkr): 300Effekt 2020 (tkr): 300Beslutsnivå: Nämnd
 • Lägre kostnader inom Trafik när trafikmodell är upphandlad 2019

  Effekt helår (tkr): 200Effekt 2020 (tkr): 200Beslutsnivå: Nämnd
 • Lägre ambitionsnivå väghållning

  Effekt helår (tkr): 80Effekt 2020 (tkr): 80Beslutsnivå: Nämnd
 • Avsluta kommunens engagemang i Fairtrade city

  Effekt helår (tkr): 200Effekt 2020 (tkr): 200Beslutsnivå: KS
 • Neddragning Näringslivs projektmedfinansiering och kommunikativa insatser

  Effekt helår (tkr): 200Effekt 2020 (tkr): 200Beslutsnivå: KS

Kommunövergripande åtgärder

 • Omförhandling hyresavtal Lufab

  Effekt helår (tkr): 7 000Effekt 2020 (tkr): 5 000Beslutsnivå: KS
 • Samordning av resurser till unga

  Effekt helår (tkr): 12 000Effekt 2020 (tkr): 5 000Beslutsnivå: KS
 • Översyn köp av tjänster från företagshälsovård jmf med egen regi

  Effekt helår (tkr): 3 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Förv.
 • Översyn sponsring och stöd

  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Halvera KS fria resurser

  Effekt helår (tkr): 4 750Effekt 2020 (tkr): 4 750Beslutsnivå: KS
 • Löneöversyn - hålla sig till de centrala avtalen och inga lönepolitiska satsningar

  Effekt helår (tkr): 7 000Effekt 2020 (tkr): 4 000Beslutsnivå: Utskott
 • Projekt bemanningsekonomi - bemanningscenter

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Bytesfrekvens datorer och telefoner inkl. dubbla licenser

  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -

Alla förslag i bokstavsordning

 • Administrativt stöd


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 630Effekt 2020 (tkr): 1 400Beslutsnivå: Förv.
 • AME utredning IOP (AIK)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 500 - 1 000Effekt 2020 (tkr): 500 - 1 000Beslutsnivå: KS
 • Auktorisera GRUV (AIK)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: KF
 • Avsluta kommunens engagemang i Fairtrade city


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 200Effekt 2020 (tkr): 200Beslutsnivå: KS
 • Avveckla lokal HÖGBO (AIK)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 5 600Effekt 2020 (tkr): (0?) - 5 600Beslutsnivå: Utskott
 • Avveckla stödboendeverksamheten (AIK)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 5 500Effekt 2020 (tkr): 5 000Beslutsnivå: Utskott
 • Bibliotek gymnasiet


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 560Effekt 2020 (tkr): 280Beslutsnivå: Förv.
 • Boende LSS och psyk, del av projekt bemanningsekonomi


  Socialförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Bombesök, minska 1%


  Omvårdnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 500Effekt 2020 (tkr): 500Beslutsnivå: Förv.
 • Bytesfrekvens datorer och telefoner inkl. dubbla licenser


  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Centrum för flerspråkighet


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Förv.
 • Ej tillsättning av kartingenjör


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 520Effekt 2020 (tkr): 520Beslutsnivå: Nämnd
 • Ej återbesättning Adm. tjänst


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 440Effekt 2020 (tkr): 440Beslutsnivå: Nämnd
 • Ej återbesättning av Projektledare Mät och karta


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 350Effekt 2020 (tkr): 350Beslutsnivå: Nämnd
 • Ersättning till friskolor -2%


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 4 700Effekt 2020 (tkr): 2 350Beslutsnivå: Förv.
 • Fasta scheman Del av projekt bemanningsekonomi


  Omvårdnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Förv.
 • Fika mm


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 300Effekt 2020 (tkr): 300Beslutsnivå: Förv.
 • Fler egna familjehem


  Socialförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Fler entreprenader, förslag 1 vård- och omsorgsboende och 1 hemtjänstgrupp


  Omvårdnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 6 000Effekt 2020 (tkr): 1 500Beslutsnivå: Nämnd
 • Friskvårdsbidraget


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 950Effekt 2020 (tkr): 950Beslutsnivå: Förv.
 • Förenklad hantering medborgarförslag


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 300Effekt 2020 (tkr): 300Beslutsnivå: Nämnd
 • Förändring korttidsplatser, utveckling av hemtagningsteam


  Omvårdnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Genomlysning barn och familj och försörjningsstöd


  Socialförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Halvera KS fria resurser


  Effekt helår (tkr): 4 750Effekt 2020 (tkr): 4 750Beslutsnivå: KS
 • Höjda avgifter


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Inga politiska prioriteringar i löneöversyn 2020


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 3 300Effekt 2020 (tkr): 2 450Beslutsnivå: Utskott
 • Ingen prishöjning på tjänster, ingen hyreshöjning (1,5 %) (Sektor service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 8 650Effekt 2020 (tkr): 8 650Beslutsnivå: KS
 • Ingen subventionering av personalbad (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 400Effekt 2020 (tkr): 400Beslutsnivå: KS
 • Kostnadsreducering 2% vid interndebitering (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Lägre ambitionsnivå väghållning


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 80Effekt 2020 (tkr): 80Beslutsnivå: Nämnd
 • Lägre kostnader inom Trafik när trafikmodell är upphandlad 2019


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 200Effekt 2020 (tkr): 200Beslutsnivå: Nämnd
 • Läromedel och utbildning


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 600Effekt 2020 (tkr): 600Beslutsnivå: Förv.
 • Löneöversyn - hålla sig till de centrala avtalen och inga lönepolitiska satsningar


  Effekt helår (tkr): 7 000Effekt 2020 (tkr): 4 000Beslutsnivå: Utskott
 • Minska köp av externa stödboenden, psyk - missbruk


  Socialförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 3 000Effekt 2020 (tkr): 3 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Minska öppenvården, Dialogen


  Socialförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 5 000Effekt 2020 (tkr): 2 500Beslutsnivå: Nämnd
 • Mobil ungdomsverksamhet


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 700Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: KS
 • Naturis Karlsbyheden


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 200Effekt 2020 (tkr): 1 200Beslutsnivå: Nämnd
 • Neddragning Näringslivs projektmedfinansiering och kommunikativa insatser


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 200Effekt 2020 (tkr): 200Beslutsnivå: KS
 • Nedläggning av PM och Vårt Falun (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 650Effekt 2020 (tkr): 500Beslutsnivå: KS
 • Nedprioritering av frivilliga insatser (AIK)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Ny hyresmodell (sektor Service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Ny städfrekvens förskola (sektor Service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 200Effekt 2020 (tkr): 2 200Beslutsnivå: KS
 • Ny städfrekvens grundskolan (Sektor service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 750Effekt 2020 (tkr): 750Beslutsnivå: KS
 • Ny tjänstekatalog IT-tjänster (Sektor service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Omförhandling hyresavtal Lufab


  Effekt helår (tkr): 7 000Effekt 2020 (tkr): 5 000Beslutsnivå: KS
 • Omorganisation


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 700Effekt 2020 (tkr): 700Beslutsnivå: Nämnd
 • Pensionsavgångar


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 700Effekt 2020 (tkr): 700Beslutsnivå: Nämnd
 • Projekt bemanningsekonomi - bemanningscenter


  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Samarbete projekt


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 350Effekt 2020 (tkr): 350Beslutsnivå: Förv.
 • Samordning av resurser till unga


  Effekt helår (tkr): 12 000Effekt 2020 (tkr): 5 000Beslutsnivå: KS
 • Sjukfrånvaro, minska 1%


  Omvårdnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Förv.
 • Skofritt (Sektor service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Skolnedläggning, Liljan och Toftaskolan


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 5 000Effekt 2020 (tkr): 1 250Beslutsnivå: Nämnd
 • Stänga Vikabadet


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 400Effekt 2020 (tkr): 400Beslutsnivå: Nämnd
 • Uppsägning skolaulor


  Kultur- och fritidsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 700Effekt 2020 (tkr): 700Beslutsnivå: Nämnd
 • Verksamhetsutveckling


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 2 265Effekt 2020 (tkr): 2 265Beslutsnivå: Förv.
 • Ökade intäkter planavtal


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 150Effekt 2020 (tkr): 150Beslutsnivå: Nämnd
 • Ökade tomtintäkter


  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 300Effekt 2020 (tkr): 300Beslutsnivå: Nämnd
 • Öppen fritidsverksamhet


  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Åtgärdsförslag: Avveckla öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 årEffekt helår (tkr): 800Effekt 2020 (tkr): 400Beslutsnivå: Nämnd
 • Överföra fastigheter som inte används i kärnverksamheten till avvecklingspool (Sektor service)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): -Effekt 2020 (tkr): -Beslutsnivå: -
 • Översyn annonsering (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 330Effekt 2020 (tkr): 330Beslutsnivå: Förv.
 • Översyn av uppföljning beviljade tiden i hemtjänsten


  Omvårdnadsförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 6 000Effekt 2020 (tkr): 6 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Översyn köp av tjänster från företagshälsovård jmf med egen regi


  Effekt helår (tkr): 3 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Förv.
 • Översyn risk och säkerhet (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 500Effekt 2020 (tkr): 500Beslutsnivå: KS
 • Översyn sponsring och stöd


  Effekt helår (tkr): 2 000Effekt 2020 (tkr): 2 000Beslutsnivå: Nämnd
 • Översyn tjänster (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 650Effekt 2020 (tkr): 650Beslutsnivå: KS
 • Övriga åtgärder (Sektor ledningsstöd)


  Kommunstyrelseförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 090Effekt 2020 (tkr): 640Beslutsnivå: Förv.
 • Övrigt


  Socialförvaltningen
  Effekt helår (tkr): 1 000Effekt 2020 (tkr): 1 000Beslutsnivå: Nämnd
Sidan uppdaterad 2022-01-31