Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Summering besparingsförslag

Av dessa är ca 12 mnkr sprungna ur Tiomiljonersjakten

Summering besparingsförslag


Förvaltning

Service*

Effekt 2020

Effekt helår

Barn- och

utbildningsförvaltningen

13,8

7,5

21,3

30,2

Omvårdnadsförvaltningen

12,3

1,5

13,8

18,3

Socialförvaltningen

10,5

0,8

11,3

14,8

Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen

2,7

0,2

2,9

2,9

Kultur- och

fritidsförvaltningen

4,7

0,6

5,3

6,0

Sektor AIK

1,9

0,3

2,2

2,2

Sektor service

0,0

0,5

0,5

0,5

Sektor ledningsstöd

3,0

0,2

3,2

3,8

Kommunövergripande

0,0

0,0

19,7

35,7

TOTALT

48,9

11,6

80,2

114,4

 

* Effekten av Sektor service besparing, t.ex. ej höjda avgifter för lokaler, städ och IT inom Falu kommun

Sidan uppdaterad 2022-08-04