Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Budget och skatt

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om det kommande årets budget och ekonomisk plan för de efterföljande två åren. Där anges hur pengarna ska fördelas och vilka mål och områden som ska prioriteras. Cirka åttio procent av skattemedlen går till skolan, socialförvaltningen, vård och omsorg.

I Årsplan med budget kan du läsa mer:

Årsplan med budget 2024-2026 reviderad 23 november 2023 Pdf, 981 kB.

Årsplan med budget 2024-2026 beslutad 20 juni 2023 Pdf, 1 MB.

Årsplan med budget 2023-2025 reviderad 3 februari Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalskatt

I budgeten fastställs också vilken skattesats vi ska ha i Falun. Du som bor i kommunen och har en inkomst betalar skatt. Skattesatsen är 22,06 kronor per hundralapp.

Budgetprocessen

I budgetprocessen kartläggs var kommunen står ekonomiskt och hur mycket pengar vi har. Samtidigt beskrivs hur kommunens olika åtaganden förändras och vad som ska prioriteras under kommande år.

Budgeten för nästkommande år fastställs av kommunfullmäktige i juni. Om det visar sig att kommunens förutsättningar förändras väsentligt av yttre faktorer, till exempel förändrade skatteunderlag, ändrade lagar eller andra förändringar så görs en omprövning av budgeten i november.

Så här fördelas en hundralapp av dina skattepengar

Så här fördelas den del av skatten som betalas in till Falu kommun.

Fördelning av kommunens budget redovisat som en uppdelad hundralapp
Sidan uppdaterad 2024-04-12