Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Budget och skatt

Varje år fattar kommunfullmäktige beslut om det kommande årets budget och ekonomisk plan för de efterföljande två åren. Där anges hur pengarna ska fördelas och vilka mål och områden som ska prioriteras. Cirka åttio procent av skattemedlen går till skolan, socialförvaltningen, vård och omsorg.

Se länkarna Årsplan med budget för mer information:

Årsplan med budget 2022-2024 Pdf, 1.4 MB.

Årsplan med budget 2021-2023 Pdf, 1.4 MB.

Bilaga Budget Befolkningsprognos 2015-2025 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalskatt

I budgeten fastställs också vilken skattesats vi ska ha i Falun. Du som bor i kommunen och har en inkomst betalar skatt.

2017 ligger skattesatsen till kommunen på 22,54 kronor per hundralapp.
(Men den totala skattesatsen för dig som medborgare är högre, eftersom kommunalskatten även innefattar skatt till landstinget och kyrkoavgift/begravningsavgift.)

För 2018 kommer det ske en skatteväxling mellan kommunen och landstinget avseende kollektivtrafiken. Skatteväxlingen innebär att kommunen sänker sin skatt med 47 öre och landstinget höjer med detsamma. Skattesatsen för 2018 för kommunalskatten blir därför 22,07 kronor per hundralapp.

Budgetprocessen

I budgetprocessen kartläggs var kommunen står ekonomiskt och hur mycket pengar vi har. Samtidigt beskrivs hur kommunens olika åtaganden förändras och vad som ska prioriteras under kommande år.

Budgeten för nästkommande år fastställs av kommunfullmäktige i juni. Om det visar sig att kommunens förutsättningar förändras väsentligt av yttre faktorer, till exempel förändrade skatteunderlag, ändrade lagar eller andra förändringar så görs en omprövning av budgeten i november.

Så här fördelas en hundralapp av dina skattepengar

Så här fördelas den del av skatten som betalas in till Falu kommun.

Fördelning av kommunens budget redovisat som en uppdelad hundralapp
Sidan uppdaterad 2022-03-24