Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Syftet med KKiK-rapporten är att ge kommuninvånare möjlighet till en jämförande information om kommunernas kvalitet på kommunens service. För de förtroendevalda blir det ett underlag till dialog med medborgarna. KKiK är också tänkt att användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Kommunens Kvalitet i Korthet - Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportens fokusområden

KKiK-rapporten är indelad i tre fokusområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Undersökningsmaterial

KKiK består av ett 40-tal mått som ska ge en övergripande bild av kommunen när det gäller tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Genom att använda KKiK-måtten tillsammans med bakomliggande undersökningsmaterial kan verksamheterna genomföra en bra analys och se vad de kan bli bättre på.

Läs mer

Läs mer om undersökningsmaterialet på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-11-24