Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nyckeltalsjämförelser

Nyckeltalsrapporten gör på ett enkelt sätt nationella jämförelser tillgängliga med kommunens egna kommentarer. De utvalda nyckeltalen ger en övergripande bild av Falun i jämförelse med andra kommuner och används som en del i planeringsarbetet och för ledning och styrning.

Nyheter för 2017 är att nyckeltal från den nationella KKiK-rapporten (Kommunens Kvalitet i Kortet) samt indikatorer från kommunens Verksamhetsplan också tagits med i rapporten vilket utökar dess bredd och änvändning.

Nyckeltalsrapporten 2018_1PDF

Nyckeltal per område

Övergripande nyckeltalPDF

Främja goda förutsättningar för näringsliv och arbetePDF

Tillgodose behovet av goda livsmiljöerPDF

Tillgodose behovet av goda uppväxtvillkor för barn och ungaPDF

Tillgodose behovet av trygghet och välfärd för vuxnaPDF

Värna demokrati, delaktighet och inflytandePDF

Fler jämförelser

För fler jämförelser, se sidan Öppna data

Sidan uppdaterad 2018-02-28