Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hjälp i kartan

Knappar i kartan

Knapparna i nedre delen av kartan från vänster:

  • Visa på karta, tända och släcka lager i kartan.
  • Teckenförklaring.
  • Galleri för bakgrundskartor.
  • Hitta skola/förskola nära dig.
  • Karthjälp.
Visar knappar i kartan

Visa på karta

Lagerlistan innehåller lager som du kan tända uppe på baskartan. Den är indelad i grupper på samma sätt som www.falun.se. Du ser vad som finns under en grupp genom att trycka på pilen till vänster. För att de olika lagren i en undergrupp ska synas i kartan så måste du tända (bocka för) huvudgruppen som i exemplet Utbildning och barnomsorg nedan. Vill du inte att alla undergrupper ska vara tända så får du bocka ur de lager som du inte vill se.

Bild på skiktindelning i kartan

Teckenförklaring

I teckenförklaringen visas de skikt som är tända på baskartan.

Bild på en teckenförklaring till kartan

Galleri för bakgrundskartor

Du kan välja mellan olika kartor och flygbilder som bakgrundskarta.

Bild på val av bakgrundskarta

Hitta skola/förskola nära mig (nära vald plats)

Hitta objekt nära en vald plats.

  1. Söker efter en adress eller klicka på symbolen till höger om sökfältet och markera en plats i kartan.
  2. Ange vilken sökradie du vill ha i draglisten.
  3. Klicka på de olika kategorierna för att lista alla skolor eller förskolor i området.

För närvarande går det att söka ut skolor och förskolor.

Kartfunktion för att hitta objekt nära en specificerad plats.

Information om kartan

Här finns information om hur du får använda kartorna på www.falun.se

Informationsknapp

Klicka på objekt i kartan för mer information

För skikt  uppepå baskartan kan du klicka i kartan för att få mer information. Ibland finns flera skikt på samma plats. Då står det som på bilden längst upp till vänster t ex (1 av 2) 

Information om objekt i kartan

Tryck på pilen uppe till höger för att få upp information om nästa objekt i kartan.

Information i kartan två
Sidan uppdaterad 2021-02-11