Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Exempel på utseende på nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta underlag för situationsplan

Nybyggnadskartor används som underlag för bygglovsansökan vid nybyggnation eller liknande. Nybyggnadskarta krävs alltid för nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kontrollera annars med en byggnadsinspektör vilket kartunderlag du behöver för din bygglovsansökan.

Beställning av nybyggnadskartor

Du kan beställa nybyggnadskarta genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under kontakt i listen ovan. Eller beställ direkt i webbformuläret:

Nybyggnadskarta - webbformulär för beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kostnader

För enbostadshus 2018:

 • Karta A = 6825 kr
 • Karta B = 4095 kr
 • Karta C = 2730 kr

För pris för andra nybyggnadskartor kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under pratbubblan kontakt uppe till höger på sidan.

Beskrivning av nybyggnadskartor

Det finns tre olika typer av nybyggnadskartor. Kontrollera med byggnads­inspektörerna vilken karta som krävs. Alla nybyggnadskartor har skala 1:500

Karta A

Nybyggnadskarta, krävs vid nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader inom planlagda områden.

Innehåll karta A:

 • Gällande planförhållanden
 • Fastighetsgränser
 • VA-nät
 • Ev. fjärrvärme
 • Byggnader
 • Gator och vägar
 • Höjdförhållanden
 • Andra detaljer

Karta B

Förenklad nybyggnadskarta kan användas för nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader i områden utanför detaljplanelagt område eller för område utan kommunalt vatten och avlopp.

Innehåll karta B: Lika som Karta A men utan ledningar eller planförhållanden.

Karta C

Kontrollerad baskarta, krävs vid mindre tillbyggnad och komplementbyggnad.

Innehåll karta C:

 • Fastighetsgränser
 • Byggnader
 • Gator och vägar

Noggrannhet och aktualitet

De detaljer som är uppräknade ovan för olika karttyper är kontrollerade och vid behov nymätta.

Leverans

Kartan kan levereras utritad på papper eller digitalt i format som AutoCAD DXF, DWG, PDF med mera.


Sidan uppdaterad 2018-01-03