Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Exempel på utseende på nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta underlag för situationsplan

Nybyggnadskartor används som underlag för bygglovsansökan vid nybyggnation eller liknande. Nybyggnadskarta krävs alltid för nybyggnation av t.ex. bostadshus, stora komplementbyggnader industribyggnader och större tillbyggnader inom detaljplanerat område eller där det finns områdesbestämmelser.

Utanför detaljplanelagt område krävs ibland underlagskarta, den beställer bygglovhandläggaren direkt från kommunens Mät och kartavdelning och den debiteras i bygglovet.

Beställning av nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan kan tas fram först när ev fastighetsbildning är färdig och i nya exploateringsområden krävs att projektering av vägar och VA är klar.

Du kan beställa nybyggnadskarta direkt i webbformuläret:

Nybyggnadskarta - webbformulär för beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar det? (2018 års priser)

Enbostadshus

6825 kr

Övrig byggnation
Fastighetens area (m²)


 -1999

6825 kr

2000 -4999

10920 kr

5000 -9999

16380 kr

10000-15000

 21840 kr

 >15000

 21840 kr+ tidsersättning


 

 

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, ev fjärrvärme, byggnader, gator och vägar, inmätta markhöjder, höjd på färdig gata.

De detaljer som är uppräknade ovan för nybyggnadskartan är kontrollerade och vid behov nymätta.

Nybyggnadskartan har skala 1:500

Hur levereras nybyggnadskartan?

Kartan levereras i digitalt format som AutoCAD DXF, DWG, PDF. Kan även ritas ut
på papper.
Sidan uppdaterad 2018-08-01