Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar en cyklist som cyklar längst med Tisken på sommaren.

Regler och styrande dokument

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du
läsa om Falu kommuns översiktsplaner, utvecklingsprojekt och strategier. Här hittar du även kommunens regler och riktlinjer, policyer och program.

Sidan uppdaterad 2018-11-16