Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Område där det pågår husbygge.

Bostadsprogram

Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas?

Varje kommun är skyldig att planera för bostads­försörjningen i kommunen i syfte att skapa förut­sättningar för alla att leva i goda bostäder. Kommunen ska också främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Det finns ett lagkrav på att kommunfullmäktige en gång per mandatperiod tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

I bostadsprogrammet beskriver kommunen sin vilja vad gäller boendet och bostadsbyggandet. Bostadsprogrammet ska vara ett underlag till bostadsföretagens utbyggnadsstrategier och ge information till invånarna och personer som tänker flytta till Falun.

För närvarande pågår framtagande av ett nytt bostadsprogram, som beräknas bli klart första halvåret 2018.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information om Bostadsprogrammet och de övriga dokumenten. Uppgifter hittar du under kontaktsymbolen högre upp på sidan.

Sidan uppdaterad 2018-04-24