Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar cyklande barn i Falun centrum. Foto: Ulf Palm.

Cykelplan

Syftet med cykelplanenPDF är att den ska vara ett planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Cykelplanen visar hur kommunen vill prioritera utbyggnaden av cykelvägnätet och är ett hjälpmedel i budget- och verksamhetsplaneringen.

Det är viktigt att ha en strategi för utbyggnaden av cykelvägnätet i hela kommunen inte enbart i tätorten. Att hela kommunen ingår är viktigt utifrån landsbygdsperspektivet och i kontakten med Region Dalarna. Det är de som beslutar om hur medel till utbyggnaden av cykelvägnätet efter det statliga vägnätet ska prioriteras.

Sidan uppdaterad 2018-11-16