Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

elekronikskrot

Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering

Nu finns ett förslag framtaget till en ny avfallsplan för Falu kommun. Förslaget har tagits fram tillsammans med övriga dalakommuner. Målen är i stort desamma för alla kommuner och det finns både gemensamma åtgärder och åtgärder som kommunerna var för sig ska ansvara för.

Nytt i förslaget är den tydligare inriktningen mot avfallsförebyggande och hållbar konsumtion. Med hållbar konsumtion menas till exempel: delning av produkter, konsumtion av mer hållbara produkter och konsumtion av tjänster istället för produkter.

 De högst prioriterade målen 2018 - 2022 är:

  • Att mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning.
  • Att hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och att materialåtervinningen ska öka.
  • Att matavfall ska omhändertas så att de nationella miljömålen uppnås . Det innebär att 50 % av växtnäringen tas tillvara och 40 % används för biogasproduktion.
  • Att minska avfallsmängder och öka återanvändning av byggavfall samt att använda miljövänliga material och omhänderta farligt avfall på rätt sätt.

Ett förslag är att verksamheter av olika slag bjuds in att delta i omställningen till en mer hållbar konsumtion genom satsningen "Dalarna minskar avfallet - vi tar vårt ansvar".

Förslaget finns på en egen webbsida: Avfallsplanering Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också fram till den 30 november direkt lämna synpunkter och förslag.

Du kan också dina lämna synpunkter via e-post till: kontaktcenter@falun.se eller i ett brev till: Kontaktcenter, 791 83 Falun.

Kommunfullmäktige antar en slutgiltig plan i februari 2018.

Sidan uppdaterad 2017-10-13