Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar en flicka som står lutande mot en träbro i skogen.

Hållbar utveckling

Vi vill ha en positiv utveckling i Falun och en hållbar utveckling för alla.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den vanligaste definitionen är: "Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Ett större Falun, vår vision, kräver att vi tar hänsyn till den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen av hållbar utveckling när vi fattar beslut. Då kan vi skapa möjligheter för kommande generationer att leva ett gott liv. Läs mer om de tre dimensionerna i undermenyn.

Tre styrdokument

För att nå visionen och vårt övergripande mål ”Hållbar utveckling” har vi tre strategiska styrdokument.

Tillväxtprogrammet 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsoprogrammet 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöprogrammet 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dessa tre program är "Politiskt övergripande styrdokument" så du hittar dem även under den rubriken.

Ansök om pengar för dina idéer

Har du idéer inom området hållbar utveckling kan du söka bidrag till projekt från de tre hållbarhetsråden.

Information om folkhälsorådet, miljörådet och tillväxtrådet.

Ansökningsblankett

Medel för hållbar utveckling, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på några som fått pengar från folkhälsorådet

  • Till utflykter - Falu Makalösa Föräldrar
  • Aktiviteter för utsatta barn - IOGT/NTO
  • Till utbildning - Brottsförebyggande rådet

Exempel på några som fått pengar från miljörådet

  • Prova el-bil från Falu Energi & Vatten - hemtjänsten Korsnäs, Omvårdnadsförvaltningen
  • Framtidsveckan, Omställning Falun - Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet

Exempel på några som fått pengar från tillväxtrådet

Aktiviteter som stödjer entreprenörskap, till exempel:

  • Projektet Sommarlovsentreprenörer - AIK
  • Företagsinkubator, Stiftelsen Teknikdalen

Det kommer in totalt cirka 30 ansökningar per år och 75 procent av de som söker beviljas pengar.

Sidan uppdaterad 2018-11-16