Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Goda livsmiljöer för natur och människor

Färdriktningen

Vi ska bevara och utveckla positiva miljöer och ekosystem, allt ifrån tysta platser och grönområden i stadsmiljö till natur- och kulturmiljöer i hela kommunen. Miljöerna ska gärna främja friluftsliv, rekreation och avkoppling. Minska luftföroreningar, oönskade ljud, radon och annan strålning i vår livsmiljö.

Delområden

  • Sunda närmiljöer
  • Hållbara transporter
  • Ökad tillgänglighet till natur- och kulturmiljöer
  • Kulturvärden
  • Ett öppet och levande odlingslandskap
  • Bevara den biologiska mångfalden
  • Kartlägga, värdera och utveckla ekosystemtjänster

Mer information om hur vi jobbar med:

Luften i Falun

Hållbart resande och cykelplan

Radon i Falun

Natur och Naturvårdsprogrammet

Världsarvet


Sidan uppdaterad 2017-06-27