Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturvårdsprogram

Naturen i Falu kommun är en tillgång:

"Falu kommun är rik på naturupplevelser och höga naturvärden. Bergen, de stora skogarna och vidsträckta myrarna i norr balanseras av slätten med sitt småskaliga odlingslandskap i söder. Överallt finns vattnet närvarande, från små trolska tjärnar, porlande bäckar och skogssjöar via större vattendrag och sjöar längs dalgångarna och ut i Runns stora vattenspegel. Växt- och djurlivet är rikt och bjuder på spännande kontraster när sydliga arter möter Norrlands tidvis bistra klimat."

Så lyder inledningen av Naturvårdsprogrammet för Falu kommun, som antogs av fullmäktige i juni 2010. Syftet med naturvårdsprogrammet är att skapa en gemensam plattform för kommunens naturvårdsarbete över Falu kommuns hela geografiska yta samt att ta fram arbetssätt/strategier för hur de lokala miljömålen ska uppnås. Naturvårdsprogrammet syftar även till att skapa ett kommuntäckande kunskapsunderlag för områden med höga naturvärden och hotade arter.

Naturvårdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-06-27