Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar en kille och en tjej som tittar på en dator.

Gällande detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Detaljplanen styr hur marken får användas. I Falu kommun finns flera hundra gällande detaljplaner.

I kartan nedan kan du se var det finns en detaljplan. Genom att klicka på den yta du väljer i planmosaiken får du upp en länk som kan användas för att ladda ner plankartan och planbeskrivningen.

Mer om planer

Vill du veta mer om hur en detaljplaneprocess går till, hur du söker ett planbesked eller vilka planer som ligger ute för samråd just nu?

Detaljplaneprocessen

Planer just nu

Sidan uppdaterad 2018-11-16