Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Översikt över Falun

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta.

Översiktsplanen anger hur kommunen på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan kan snarare beskrivas som kommunens politiska vilja, och vägledande vid diskussioner med den som till exempel vill söka bygglov.

Översiktsplan FalunBorlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta
Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av
verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Översiktsplan FalunBorlänge

Fördjupade översiktsplaner

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen kan man göra fördjupningar för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Falu kommun finns flera fördjupade översiktsplaner (FÖP).

Karta - fördjupade översiktsplaner Falu kommun

Det finns ett antal fördjupade översiktsplaner (FÖP) för delar av kommunens yta. Om du zoomar i kartan, så ser du namnen på vad de olika fördjupade översiktsplanerna heter.

Handlingar till översiktsplan

Handlingarna till en översiktsplan kan se olika ut. Ofta är det en ganska omfattande textdel och flera kartor. Till den antagna översiktsplanen ska också länsstyrelsens granskningsyttrande finnas med.

Planprocess för översiktsplaner

Sidan uppdaterad 2019-04-26