Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Röstkurvert.

Valresultat och mandatfördelning

Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige bestäms av medborgarna genom de allmänna val som hålls vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Falun

Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet. Det finns 61 ledamöter i kommunfullmäktige i Falun.

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Så här fördelar sig mandaten efter valet 2014

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

20

Moderaterna

13

Centerpartiet

7

Vänsterpartiet

5

Sverigedemokraterna

5

Liberalerna

4

Miljöpartiet

4

Falupartiet

2

Kristdemokraterna

1

 

Politiskt styre

Politikerna i Falu kommun representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i kommunfullmäktige utgår från valresultatet. Oftast styr partier som tillsammans bildar majoritet. I Falun innebär en politisk majoritet minst 31 av 61 mandat.

Politisk majoritet

Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet politisk majoritet i Falun, med sina 31 mandat.

Politiska majoritetens styrdokument för Falu kommun 2015-2018PDF

Minoritetsstyre

Det parti eller den samarbetande koalitionen som har den styrande makten, är i minoritetsställning i kommunfullmäktige.

När ett minoritetsstyre vill driva igenom ett politiskt beslut behöver de ofta söka stöd från andra partier, för att försäkra sig om att förslaget får tillräckligt många röster.

Sidan uppdaterad 2017-06-27