Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kille och en tjej som är ute och går

Vår värdegrund

Alla människor är lika mycket värda. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående. Falu kommun tar aktivt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning.

Handlingsplaner

Den senaste tiden har frågor Falu kommuns värdegrundsarbete varit på agendan i olika sammanhang. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående i organisationen på olika vis.

I Falu kommuns handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbing gör organisationen ett starkt ställningstagande:

Falu kommun tar aktivt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning. Både medarbetare och politiker har oinskränkt rätt till en arbetsmiljö fri från detta, nolltolerans ska råda

I dokumentet ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” står följande:

Arbeta aktivt med att avskaffa stereotypa föreställningar om kön inom alla områden

Riktlinjer och rutiner

Vad som också strax är färdigt är dokumentet ”Riktlinje och rutin mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier, kränkande särbehandling och mobbning”. När dokumentet är färdigt ska det behandlas för beslut för att sedan ligga till grund i kommunens arbete.
Dokumenten Riktlinje och tidigare nämnda handlingsplan kompletterar varandra.

Samverkan ska utredas

Falu kommun samarbetar med olika organisationer, föreningar, företag och samfund i olika sammanhang. Vid de olika samarbetena tar man hänsyn till olika handlingsplaner, regler och dokument. När det gäller frågor om diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbing finns en handlingsplan.

På politisk nivå i kommunstyrelsen har under hösten 2019 en vägledningsdiskussion förts. Kommunstyrelsens diskussion ledde fram till att en utredning ska startas om hur kommunens samverkan och samarbete med religiösa samfund ska hanteras i framtiden.

Sidan uppdaterad 2023-05-12