Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 10 maj 2015 15:00

40 år sedan "Det europeiska byggnadsvårdsåret" – när trästaden Falun räddades  

Året 1975 blev ett temaår för Faluns trästad då helt oväntat staden av Europarådet utsågs till svenskt pilotprojekt under ”Det Europeiska Byggnadsvårdsåret”. Hör hur rivningshysterin i Falun klingade av i ett samtal med bland andra dåvarande museichefen Erik Hofrén på Dalarnas museum.

Trähusen skulle en gång rivas – nu skulle Falun visa andra städer att man kunde bevara trästadsmiljöer. Man genomförde restaureringar av nedgångna trähus, man började ett informationsarbete med stadsvandringar, föreläsningar, konferenser, speciella skolprogram, bokutgivning och utställningar. Det utkom även en serie frimärken. Falun förekom i artiklar och TV-program i många länder i Europa.

Jan Raihle – Dalarnas museums chef - har inbjudit förre museichefen Erik Hofrén och de tidigare antikvarierna Daniels Sven Olsson och Örjan Hamrin som får berätta om vad som hände i Falun och hur staden uppmärksammades på andra håll.

Programmet blir även upptakten för de 40-årsjubilerande stadsvandringarna i Falun.

Arrangörer: Dalarnas museum, Falu kommun, Humanistiska Föreningen i Falun, Föreningen Kultur och Miljö, Världsarvet Faluns Vänförening.

Sidan uppdaterad 2015-04-22