Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 31 augusti 2017 08:15
Kille som målar graffitti på en vägg.

Kultur- och fritidsnämnden 31 augusti

Sammanträdet ersätts av dialog- och planeringsdag för nämnden och förvaltningens ledningsgrupp, 31 aug kl 08.15-13.00 i Falurummet, Kulturhuset tio14.

Vad gör den här nämnden?

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för kommunens kulturverksamhet som bibliotek, kulturskola, världsarv och kulturarv, samt föreningsbidrag, naturskola, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och motionsspår.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på lämpliga lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter.

Mer om kultur- och fritidssnämnden

Se information om nämndens ledamöter under sidan Kultur- och fritidsnämnden.

Se nämndens möteshandlingar under sidan Kallelser och protokoll.

Sidan uppdaterad 2017-08-15