Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 24 september 2018 13:15
Folkmassa vid faluån.

Folkhälsorådet 24 september

Folkhälsorådet har bland annat som uppgift att analysera situationen inom hela folkhälsoområdet och peka ut vad som behöver göras och vad som redan görs.

Rådet ska bidra till att skapa förutsättningar för konkreta aktiviteter och åtgärder gentemot de lokala folkhälsomålen. De ska även följa upp och utvärdera arbetet.

Ordförande: Mats Dahlström.

Mer om folkhälsorådet

Läs mer om rådets uppdrag, medlemmar och möteshandlingar under sidan Hållbarhetsråden.

Sidan uppdaterad 2018-01-02