Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 3 oktober 2018 13:30
Tjej som blåser på blomma.

Miljörådet 3 oktober

Miljörådet har till uppgift att veta hur miljötillståndet är i Falu kommun. Miljörådet ska analysera vilka insatser som bör ske och vad som faktiskt sker, för att Falun ska kunna uppnå miljömålen. Rådet ska bland annat initiera och samordna kommunens utåtriktade miljöarbete, samt följa upp och utvärdera arbetet i förhållande till de lokala miljömålen.

Ordförande: Richard Holmqvist.

Mer om miljörådet

Läs mer om rådets uppdrag, medlemmar och möteshandlingar under sidan Hållbarhetsråden.

Sidan uppdaterad 2018-01-02