Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Datum 13 juni 2018 17:30
Man i traktor.

Funktionshinderrådet 13 juni

Sammanträdet startar klockan 17.30.

Vad gör Funktionshinderrådet?

Funktionshinderrådet är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen. Även företrädare för Försäkringskassan och Landstingets hälso- och sjukvård medverkar i detta samråd.

Mer om Funktionshinderrådet

Se mer information om bland annat rådets ledamöter under sidan om Funktionshinderrådet.

Sidan uppdaterad 2018-01-17