Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2014-12-11

Politiska majoriteten

Så ser majoritetens politik ut 2015-2018

Vid en pressträff på torsdagsmorgonen presenterade Social­demokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet sin politik för den kommande mandatperioden.

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S) berättade att majoriteten har sex viktiga mål för den kommande mandatperioden. Här är målen i förkortad version:

- Skolan ska stimulera elevernas motivation och nyfikenhet och låta lärare fokusera på lärarrollen. En skola med likvärdighet och kvalitet i hela verksam­heten, som därigenom attraherar elever.  - Ett ännu aktivare näringslivsarbete över hela kommunens yta. Fler företag skapar fler jobb och det är grunden för en stark utveckling av Falun. Kommunens service och bemötande till företag och entreprenörer ska vara i toppklass.  - Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela kommunen. Ett rikt kulturliv och en lockande natur är viktiga inslag, som vi vill utveckla. - Skapandet av en hållbar kommun är en av grunderna för vår politik. Grön omställning, ett växande näringsliv med fler jobb, ett aktivt jämställdhetsarbete och ett brett hälso­främjande arbete. - Majoriteten ska stå för en tydlig ledning av kommunens verksamhet där vi kombinerar god ekonomisk hushållning med stort delegerat ansvar.  - Budgetramar ska sättas så att de är förenliga med god ekonomisk hushållning. 

Nya nämnder, nya namn

Vid dagens pressträff presenterades också de som kommer att leda nämnder och styrelser (ordförande står först, därefter vice ordförande):
Kommunfullmäktige: Karl-Erik Pettersson (S), Anna Strindberg (S)
Kommunstyrelsen: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S)
KS utvecklingsutskott: Mats Dahlström (C), Linnea Risinger (MP)
KS ledningsutskott: Susanne Norberg (S), Mats Dahlström (C)
KS verksamhetsutskott: Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S)
KS serviceutskott: Lars-Göran Johansson (S), Erik Eriksson (MP)
Barn- och utbildningsnämnd: Jessica Wide (S), Joakim Storck (C)
Socialnämnd: Christina Knutsson (S), Staffan Mild (MP)
Omvårdnadsnämnd: Anna Hägglund (C), Anna Fält (S)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd: Jonny Gahnshag (S), Richard Holmqvist (MP)
Myndighetsnämnd: Dan Westerberg (C), Birgitta Pettersson-Frank (MP)
Kultur- och fritidsnämnd: Staffan Nilsson (S), Linnea Risinger (MP)
Val- och demokratinämnd: Bruno Kaufmann (MP), Anna Fält (S)
Kopparstaden AB: Kim Söderström (S)
Falu Energi & Vatten AB: Ragnar Kroona (S)
Lugnet i Falun AB: Bengt Gustafsson (OP)

Majoritetens politiska plattform 2015-2018.PDF

Sidan uppdaterad 2015-11-18