Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-03-06

Falu Energi & Vatten driver ADSL vidare i Falu kommun

Falu Energi & Vatten kommer att driva bredband via ADSL vidare i Falu kommun på flertalet av de ställen som hotas av nedsläckning.
- Det är vi som äger de flesta teknikbodarna och fibern fram till dem. Därför har vi möjlighet att fortsätta driva ADSL på dessa platser, säger Per Dahlberg, vice VD på Falu Energi & Vatten.

Ett antal möten har hållits i Falu Kommuns bredbandsgrupp för att se över vilka möjligheter som finns för de som drabbas av nedsläckningen. Kartläggning av bland annat mobil bredbandstäckning har varit en del av analysen. I Björkboda, Björsberg, Hunsen, Isala och Vintjärn kommer ADSL inte drivas vidare då dessa förses via radiolänkar.
- Vi har gemensamt bedömt utifrån mätningar som gjorts att det finns tillgång till mobilt bredband på dessa platser. Det är viktigt att bredbandet räcker till för åtminstone informationsinhämtning, bankärenden och e-tjänster. Vi har medverkat till att det nu finns bra ersättningstjänster, det är något som marknaden kommer att tillhandahålla på dessa platser, påpekar Henrik Walve, IT-chef Falu Kommun.
- Rog och Lumsheden har vi däremot önskat att Falu Energi & Vatten ska fortsätta driva för där är mobiltäckningen mycket dålig, fortsätter Henrik.

Fiberutbyggnad i byarna

Sågmyra, Toftbyn, Bergsgården, Kniva, Österå och Skuggarvet har redan fiber fram till teknikbodarna så där blir det fortsatt ADSL. I Andersbo passerar fibern till vindkraftverken så där finns möjlighet att ansluta mot den.
- På flera av de aktuella orterna så pågår redan diskussioner om fiberutbyggnad i byarna. ADSL är en ”utdöende” teknik och vi ser det här endast som en temporär lösning som ger oss lite tid att planera för fiberutbyggnaden. Fiber är framtiden och där efterfrågan är stor och möjlighet till bidragsstöd finns där kommer vi att bygga först, säger Roine Lind, säljare på Falu Energi & Vatten.
- Det finns tjänsteleverantörer som har meddelat att man inte fortsättningsvis kommer att leverera till ADSL-nät. Det innebär att kunderna får byta tjänsteleverantör när vi tar över och vi kommer att begränsa valfriheten och enbart erbjuda en tjänsteleverantör då vi bedömer att det kvalitetsmässigt blir en bättre lösning, enligt Per Dahlberg.

- Det är många som varit oroliga över ADSL nedsläckningen så detta känns som en bra tillfällig lösning i väntan på fiberutbyggnaden. Bredbandsmålet kvarstår att 90 procent av innevånarna ska ha tillgång till 100 Mbit/s

Sidan uppdaterad 2015-03-06