Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-04-22

Ett nytt projekt där unga ska inkluderas mer i samhället startar upp i Falun och Tsumeb i Namibia

Namibia och Sverige vill inkludera unga

Med det nya projektet, Participation and voice, ska Namibia och Sverige gemensamt försöka hitta metoder för att inkludera ungdomar i samhället och därmed förhindra utanförskap. 
– Vi har samma problematik i båda våra länder, säger projektsamordnare Karin Perérs.

För att kunna arbeta med frågan och för att få möjlighet att utbyta erfarenhet och kunskap med andra har Falu kommun ansökt och beviljats medel från Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, för att starta upp en förstudie. Möjligheten att söka pengar till liknande projekt grundar sig i beslut från Sida som ser kommunsamarbeten med utvecklingsländer som en form av bistånd som Sverige ska bedriva för att öka demokratin i världen. 

Då Falun tidigare samarbetat med orten Tsumeb i Namibia i två framgångsrika projekt är startsträckan inför det nya samarbetet relativt kort.
– I samhällsdebatten höjs ibland röster att det görs för lite för att förhindra utanförskap och för att inkludera unga i arbete och i samhället. Något som vi nu vill ändra på. Och eftersom grundläggande kontakter redan byggts upp med Tsumeb kan vi direkt börja diskutera frågan, säger Karin Perérs. 

I samband med den årliga resan till vänorten Tsumeb åker, nu på lördag den 25 april, en utökad delegation från Falu kommun till Namibia. Gruppen består av Karin Perers projektsamordnare, Dan Nygren kommundirektör, Linda Varga internationell koordinator, Maria Jonsson förvaltningschef, Pelle Ahnlund kulturchef, Niklas Wolff enhetschef och Carl-Erik Nyström (c) och Kristina Haggren (m).
– Vår vision, Ett större Falun, innebär bland annat att Falun inte alltid slutar vid kommungränsen när det gäller vissa frågor. Vi är en del av något större och vi påverkas av, och kan i vår tur påverka, världen omkring oss. Falun har också en roll på den internationella arenan, säger Linda Varga, internationell koordinator. 


Sidan uppdaterad 2015-04-22