Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-06-17

Blomknopp.

Snart beslut i Myran-frågan

Falu kommun vill utveckla Myran till ett stadsnära friluftsområde och en attraktiv infart till Falun.

Idag ägs Myran av statliga Fortifikationsverket. Det är också Fortifikationsverket som 2013-2014 röjde området från oexploderad ammunition.
Falu kommuns planerade köp av marken godkändes av kommunstyrelsen i förra veckan tillsammans med detaljplanen för området.
Ärendet ska nu upp till beslut i kommunfullmäktige imorgon torsdag.
– Det här har vi väntat på länge. Att kommunen skulle ta över marken har egentligen varit klart ända sedan regementsnedläggningen 2000, berättar Mats Dahlström (C), kommunalråd.

Fin vy

Myran kommer dels att rymma ett nytt område för verksamheter som bilhandel, kontor och småindustrier, dels ett natur- och rekreationsområde med höga naturvärden, bland annat i form av levande våtmark.
– Vi vill utveckla de värden som finns där. Planen är att gräva ur en mindre del av området och skapa vattenspeglar. Förutom att det är positivt för växt- och djurliv ger det en fin vy som syns när du kommer in i Falun på E16, förklarar biologen Thomas Jågas. Vattenområdet kommer även att fungera som rening och utjämning av höga dagvattenflöden.
I området kommer det att finnas uppmärkta stigar, informationsskyltar och rastplatser. Förhoppningen är att betande djur ska hålla landskapet öppet och kanske kommer det så småningom också att finnas både utegym och skidspår.

Tydlig strategi

Vad gäller området för verksamheter betonar kommunalrådet Mats Dahlström att handeln är begränsad till bilar.
– Vi har en tydlig handelsstrategi och vill att stadskärnan ska leva.
Priset för Myran är cirka 4 miljoner och investeringen i hela exploateringsprojektet beräknas uppgå till totalt 7,7 miljoner.
– Vi har intressenter som väntat länge på etableringen på Myran och som nu äntligen kan komma igång, säger Mats Dahlström.

Sidan uppdaterad 2016-03-21