Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-07-03

Kritik mot socialförvaltningen

I en extern utredning riktas stark kritik mot socialförvaltningen. Bland annat framgår att personal utsatts för kränkningar vid flera tillfällen och att ledningen brustit i sitt personalansvar.
– Vi tar kritiken som kommit fram på största allvar, säger Dan Nygren, kommundirektör.

Totalt har tre rapporter sammanställts av revisionsföretaget KPMG efter beslut från kommunrevisionen. Dessa handlar om granskning av LSS-verksamheten, granskning av ledning och styrning inom individ och familjeomsorgen och granskning rörande kränkande särbehandling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter.

Stora brister

Rapporterna bekräftar till viss del den tidigare kritik som riktats mot socialförvaltningen från bland annat anställda, facket och även internt från personalavdelningen.
– Det är nu vi ser vidden av problemen och det är självklart beklagligt att situationen har uppstått. Vi behöver se över våra rutiner och reda ut vad vi kan göra annorlunda för att inte hamna i samma situation igen, säger Dan Nygren.
I rapporterna framgår att det funnits stora brister i huvudsak inom arbetsmiljö och ledning på de nämnda sektionerna. Framför allt riktas allvarlig kritik mot socialchefen och en sektionschef inom LSS. Även den tidigare socialnämnden får kritik för bristande åtgärder.

Komma tillrätta med problemen

I nuläget har flera åtgärder redan utförts. Personalkontoret är involverade och stöttar personalen. Den utpekade sektionschefen inom LSS-verksamheten jobbar inte längre kvar inom kommunen och rekryteringsarbetet av en ny chef där är igång. I går, torsdag, gjordes också en överenskommelse med socialchefen vars anställning upphör. Rekrytering av en ny socialchef kommer att påbörjas direkt efter sommaren.
– Vi har ett stort ansvar att ta signaler på allvar och det är klandervärt att vi inte gjort det i tillräckligt hög grad tidigare. Nu ska vi analysera rapporterna grundligt och dra rätt slutsatser om åtgärder och på så sätt komma tillrätta med problemen som kvarstår, säger Dan Nygren.

Polisanmälan och JO-anmälan

I utredningarna uppmanas också socialnämnden att polisanmäla socialchefen då det finns risk för att sekretessbelagda uppgifter har röjts.
– På rekommendation från revisionen kommer vi att göra en polisanmälan mot socialchefen för att få utrett om ett brott har begåtts. Vi kommer dessutom att göra en JO-anmälan för att få en extern bedömning och med det ett lärande för Falu kommun, säger Christina Knutsson, ordförande i socialnämnden.

Sidan uppdaterad 2015-07-03