Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-07

Folksamling på Stora torget.

Nya möjligheter att påverka i Falun, Sverige och EU

Med anledning av den internationella demokratidagen i mitten av september bjuder Falu kommun in till en temaeftermiddag på Högskolebiblioteket nu på onsdag den 9 september. Alla som önskar är välkomna att, kostnadsfritt, ta del av programmet.

Med gäster från den nationella demokratiutredningen, högskolor och universitet samt EU-kommissionen bjuder Falu kommun in till en eftermiddag med samtal om nya möjligheter att kunna påverka, till exempel via nätet. Dessutom presenteras Faluns nya Demokratipass som ger vägledning till de lokala, regionala, nationella, europeiska och globala demokratiarenorna. Passet beskriver också på vilket sätt man kan påverka vilka frågor.
– Sedan det första Demokratipasset publicerades 2013 har andra kommuner, som Halmstad, tagit efter. Dessutom har Europeiska Unionen nyligen presenterat ett eget Demokratipass på 23 språk, berättar Bruno Kaufmann, ordförande i val- och demokratinämnden.

I Falu kommun kombineras satsningen på den allmänna demokrativägledningen med särskilda insatser mot ungdomar. Bland annat förbereds ett skolmaterial för högstadiet och gymnasieskolan kopplat till demokratipasset. Vid demokratidagen presenteras också kommunens nya ungdomsdemokrativägledare Klas Sjörén.

För den som inte har möjlighet att ta del av onsdagens Demokratidag på plats på Högskolan Dalarna finns möjlighet att följa samtalen och föreläsningarna direkt via webben www.falun.se/demokratidag

Program Demokratidag 2015, onsdag den 9 september, Högskolebiblioteket:
13.15 - 15.00 del 1 fokus Sverige
Lyssna på erfarenheter och förslag från forskare i den nationella demokratiutredningen och från Finland som kommit långt när det gäller deltagandedemokrati. Kom med egna förslag och idéer eller var med och rösta på de förslag som presenteras och få insyn i demokratiutredningens arbete. Var med, ta ställning och rösta fram de bästa idéerna och förslagen!

Medverkande

  • Olle Wästberg, Daniel Lindvall, Adiam Tedros och Matilda Wärmark, nationella demokratiutredningen
  • Martin Karlsson och Joachim Åström, forskare, Örebro Universitet
  • Niklas Wilhelmsson, samordnare finska demokratipolitiken
  • Gymnasieelever från Falu kommun
  • Moderator: Thomas Sedelius, statsvetare, Högskolan Dalarna

15.00–15.30 fikapaus

15.30–17.00 del 2 fokus Europa
Paneldiskussion med samhällsvetarstudenter, forskare och EU-representationen i Sverige som tar utgångspunkt i EU-kommissionens nya rapport om den deltagande demokratin och det europeiska medborgarskapet. Om utmaningar och möjligheter med den gränsöverskridande europeiska demokratipolitiken.

Medverkande

  • Johan Wullt, kommunikationschef på EU-representationen i Sverige,
  • Mats Öhlén, forskare, Högskolan Dalarna
  • Samhällsvetarstuderande, Högskolan Dalarna mfl.
  • Moderator: Anna Parkhouse, statsvetare och EU-forskare, Högskolan Dalarna

Kontaktperson: Bruno Kafmann, ordförande val- och demokratinämnden, 070-823 44 69

Sidan uppdaterad 2016-03-21