Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-11

Upphandling görs om

Falu kommun väljer att bryta ett tidigare tecknat avtal om beläggningsarbeten. Orsaken är att parterna gör olika tolkningar av avtalet.
– Vi står för långt ifrån varandra i frågan för att komma vidare. Därför häver vi avtalet och går vi vidare med en ny upphandling, förklarar Henrik Andersson, chef för trafik- och markenheten vid Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnads­förvaltning.

I våras vann NCC kommunens beläggningsupphandling och ett avtal tecknades. Senare har det visat sig att parterna är oense om vad avtalet egentligen omfattar.
– I praktiken skulle totalkostnaden bli betydligt högre än det antagna anbudet och det kan vi inte acceptera. För kommunen handlar det också om tilliten till den part som man ingår avtal med. Det är också en principiellt viktig fråga för oss: vi ska använda kommunens resurser på rätt sätt.

Låst läge

Att häva ett avtal är en ovanlig åtgärd, men Henrik Andersson bedömer att den var nödvändig.
– Vår önskan var att nå samförstånd i frågan, men läget är helt låst.
Falu kommun gör nu en ny upphandling som beräknas vara klar våren 2016.
Som en följd av avtalsdiskussionen kommer årets planerade asfalteringsarbeten inte att genomföras, något Henrik Andersson beklagar.
– Vi jobbar nu för att hitta lösningar för de ytor som är högst prioriterade, säger han.

Sidan uppdaterad 2015-09-11