Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-02-24

Tallskog vid Stabergsviken

Detaljplan för nya tomter vid Stabergsviken

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände på dagens möte att detaljplanen som möjliggör 25 st nya tomter för villor vid Stabergsviken skickas ut på samråd.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga ca 25 nya villor vid Stabergsviken, norr om Stabergs båthamn. Området ligger i en vacker tallskog med möjlighet till utsikt över Runn. Detaljplanen har tagits fram på uppdrag av Bergvik Skog Väst AB, som äger all mark inom det planerade området. Detaljplanen kommer nu att skickas ut på samråd, då alla intresserade får möjlighet att lämna synpunkter. Ett samrådsmöte kommer att hållas den 5 april.

Sidan uppdaterad 2016-02-24