Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-02-25

Katt

Positivt förhandsbesked för kattpensionat i Varggården

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor gav idag positivt förhandsbesked för nybyggnad av kattpensionat i Varggården.

På dagens möte i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor togs beslutet att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av kattpensionat i Varggården. Villkoret är att en byggnad anpassad till platsen väljs, enligt yttrande från kommunantikvarien.

Sidan uppdaterad 2016-02-25